PatientSky oppdateres med følgende:

Pop-ups med viktig informasjon

  • Vi har integrert en ny metode for å kommunisere med brukere på PasientSky-plattformen. Pop-ups som informerer om endringer, nedetid eller viktige beskjeder vil vises til brukere i klinikkportalen.

Endringer i journalen

  • Journalnotater kan nå slettes, redigeres eller flyttes fra en pasient til en annen.
    Trykk på prikkene til høyre i journalnotatet og velg å redigere, flytte eller slette journalnotatet herfra.

Les mer her: https://pasientsky.gitbook.io/klinikk/journal

  • Journalnotater og problemliste kan nå skrives ut.
    For å skrive ut ett aktuelt journalnotat, klikk på de tre prikkene ved det aktuelle notatet. For å skrive ut hele journalen, trykk på utskriftsikonet til høyre i bildet.

Dersom du ønsker en utskrift av spesifikke problemer, kan du enkelt markere de problemene du ønsker fra problemlisten. Deretter klikker du på utskriftsikonet og velger Skriv ut aktivt vindu, som demonstrert under.

Les mer om utskrift av journalen her: https://pasientsky.gitbook.io/klinikk/journal/utskrift

  • Problem legges direkte inn som diagnosekode når du som behandler har HELFO-refusjon og oppretter regningskort fra journalnotatet.
  • Timen knyttes opp mot regningskortet når du oppretter regningskort fra Timeboken.