– På nett med legekontoret

PasientSky er utviklet slik at alle skal kunne ta i bruk løsningene våre – uansett bakgrunn, alder og handikap. Derfor gleder det oss å høre erfaringer fra mennesker som 71-årige Jan Arne Johansen fra Sørfold kommune:

Jeg bruker PasientSky til å bestille time og fornye resepter, og vil anbefale både seniorer og andre å gjøre det samme. Hvis flere bruker nettet til å kontakte legekontoret, frigjør det også plass og tid til de som virkelig trenger å snakke med personalet der.

Jan Arne leder Sørforld kommunes seniorråd og foreningen Seniornett Sørfold som blant annet arrangerer datakurs for voksne.

PasientSky står på programmet der. Det er viktig å ta utgangspunkt i datatjenester som alle har stor nytte av å lære.


Les hele saken om Jan Arne hos Sørfold kommune.

PasientSky med stor oppdatering

PasientSky har nå kommet med en stor oppdatering: Oppgave-modulen har blitt erstattet med en ny modul som heter Post. Bakgrunnen for denne oppdateringen er de mange, gode tilbakemeldingene vi har fått fra våre brukere.

Nå har klinikker selv muligheten til å tilpasse oppsettet på de ulike typer av meldinger som blir sendt inn til klinikken. Med et forbedret kommunikasjonssenter, og nye snarveier, får du en god oversikt over alle innkommende, uleste og interne dialoger på klinikken. Reseptforespørsler, generelle henvendelser fra pasienter, og interne dialoger går under kategorien «dialoger».

Lettere å starte en dialog med pasienter

Klinikker vil nå kunne behandle og svare på henvendelser fra pasienter på en mer dynamisk måte enn tidligere. For eksempel har det nå blitt mye enklere å gi pasienter beskjeder via PasientSky, ved å benytte «e-dialoger». Dersom dialogen inneholder en beskjed som ikke trenger svar fra mottakerer, skriver man enkelt og greit inn beskjeden og trykker på «avslutt». Dersom beskjeden i dialogen trenger svar fra mottakeren, brukes «svar»-knappen. For den som oppretter dialogen, trengs det ikke mer enn et tastetrykk for å velge mellom én- og toveiskommunikasjon:

alt

Forbedret oversikt over pasientdialoger

I PasientSky vil alle dialoger klinikken har, både med pasienter og internt på klinikken, være samlet på et sikkert og oversiktlig sted. Du kan enkelt finne åpne, sendte eller arkiverte dialoger i Post-modulen. I tillegg er det mulig å se hendelssesloggen til den aktuelle dialogen, som gjør det mulig å følge med når mottaker har lest meldingen.

Du kan også enkelt videresende en dialog til en kollega eller brukergruppe, ved å bruke Videresend-funksjonen.

Marker dialogen som «viktige varsler» og «gjøremål»

Det har kommet et rødt utropstegn til venstre for søkefeltet «Søk etter pasient». Marker dialoger som Viktig om de for eksempel trenger rask oppfølgning. Disse vil kun vises som viktig for brukeren som setter dialogen som viktig. Marker en dialog som et Gjøremål slik at den legger seg i ditt personlige dashboard, under snarveien Gjøremål.

Eldre