PasientSky klinikkportal er oppdatert og har fått følgende endringer:

 • Nye kundetyper: Angi om klinikken er en enkel klinikk, helsesenter eller sykehus, basert på antall avdelinger.
 • Angi ulike avdelinger dersom du har et helsesenter- eller sykehusoppsett
 • Angi egne kliniske områder for hver avdeling
 • Angi hvilke avdelinger de ulike ansatte jobber i
 • Hver avdeling kan bli konfigurert til en egen silo av data, som gjør at du kan holde data i avdelingen, eller velge å dele den.
 • Hver avdeling kan ha et eget navn
 • Hver avdeling kan angi hvilket level de har på data. Enten vanlig klinisk journaldata eller sensitiv journaldata - basert på hvilket klinisk område de opererer i.
 • Nye ikoner på Tilgang og rettigheter (alle steder i applikasjonen)
 • Ny inndeling på Tilgang og rettigheter
 • Bedre innstillinger av tilganger for journal og journaldata på avdeling, stillingstype og bruker
 • Rolle er lagt til. Rolle = Stillingstittel. Dette kan angis i fritekst.
 • Sett opp en avdeling som eier av en gruppe eller en kommunikasjonstype
 • Deler av journalen kan være utilgjengelig for brukere som ikke har fått tildelt tilgang
 • Legg til offentlig navn på din bruker. Dvs: Du kan endre navnet ditt til Dr.Test mot pasientene om du ønsker det (i app og pasientportal).
 • Legg til HER-ID på ansattkortet til bruker