Det er noen endringer på PatientSky-plattformen:

NHN Fastlegeregister

Norsk Helsenett leverer en service som heter "Fastlegeregisteret", dette er et register som inneholder informasjon om alle fastleger som er tilknyttet NHN. PatientSky har ikke vært integrert mot dette registeret tidligere, og kun hentet informasjon om fastlege basert på fastlegeliste-synk og manuell registrering av fastleger som har en bruker på PatientSky-plattformen. Med denne oppdateringen vil vi nå synke mot NHN Fastlegeregisteret og vise informasjonen som kommer derfra. På denne måten kan du se hvilken fastlege pasienten har, uavhengig om denne fastlegen benytter PatientSky eller ikke. I tillegg kan informasjon om fastlegen fra NHN hentes inn på epikrisen med riktig adresse fra registeret, med kun ett klikk.

ICD-10, ICPC-2 and ICPC-2b

Med introduksjonen til ICD-10 på PatientSky-plattformen ble det klart at psykologer og kiropraktorer benyttet ICD-10 for å identifisere pasientens problem. ICD-10 kodeverket er mer presist enn ICPC-2 og kan mer spesifikt peke ut problemer som pasienten opplever. Problemet var at HELFO ikke aksepterer bruk av ICD-10 og avviser oppgjørene. For å adressere dette har vi lagt til ICPC-2b kodeverket. Dette inneholder alle koder fra ICPC-2, i tillegg til å legge til 13.000 flere diagnosekoder. Dette betyr at psykologer og kiropraktorer har større sannsynlighet for å få oppgjørene til HELFO godkjent, samtidig som de kan sette mer presise problemer.

Migrerte forsikringssaker

Det er viktig for oss å gi våre forsikringskunder en god migrasjonsopplevelse. Vi ønsker å få med så mye data fra ditt tidligere system som mulig. Vi henter nå alle tidligere forsikringssaker, også de som inneholder data som ikke passer inn i vår datamodell. Du får muligheten til å rette dataen og legge til forsikringssaken på pasientkortet.