• Sortering mellom postkassene skjer basert på aktive handlinger (svar, avslutt, videresend), i stedet for å klikke på meldingen og dermed forsvinner den fra innboksen.

 • Når en melding avsluttes uten ny tekst, sendes det ikke en varsling til pasienten om at de har mottatt en ny beskjed

 • Indikasjon på om en annen bruker jobber med samme melding som deg.

 • I Post widget får man nå mulighet for å velge hvilken postboks man vil vise frem og jobbe ut i fra

Mindre tilpasninger:

 • Ulest heter nå Innboks
 • Arkiv heter nå Klinikkens arkiv (og alle ansatte har tilgang).
 • Sendte heter nå Mine sendte
 • Alle knapper har fått tooltip, som tydeliggjør hvilke handlinger som sender varslinger til pasient
 • Ensrettet dialogstatus på tvers av klinikk- og pasientportal, samt i appen (alt heter nå Avsluttet og ikke en blanding mellom Avsluttet og Lukket)
 • Meldinger hvor brukeren har påbegynt å skrive en tekst, vil få en ekstra advarsel hvis de forsøker å lukke meldingen. Dette gjelder både i arbeidslinjen og når meldingen er åpen
 • Meldinger eller oppgaver som mottas som avsluttet kan nå arkiveres i klinikkens arkiv
 • Merk som ulest/lest er fjernet og erstattet med flytt fra/til innboks og finnes under Handlinger
 • Presisering av at både fødselsnummer, navn og telefonnummer kan brukes når man skal ringe.
 • Rettskriving i hele portalen

Alle uleste meldinger (før oppdatering) vil legges i Åpne etter oppdateringen. Dette må klinikken være oppmerksom på den første tiden.