Vi har oppdatert PasientSky med noen justeringer:

 • Tilgjengelighet heter nå "Åpningstider"

 • Opprette ny stillingsmal; "Navn" er nå "Tittel"

 • Klinisk spesiale er byttet til "Klinisk spesialitet"

 • HP Admin kan nå imitere fra ansatt listen

 • Under oversiktsbildet på Timetyper finnes det nå en indikasjon på om timetypen er aktivert for varsler

 • Legg til/rediger en ansatt har fått informasjon om hva Fravær og Vikar betyr

 • Tilpasset ansatte kortet til et mer streamlined layout. Lagt til mulighet for å fjerne ansatt direkte fra ansatt kortet.

 • Alle modulene har fått en indikasjon på at det finnes en undermeny med en liten pil når modulen er aktiv

 • Du kan ikke lengre trykke på navnet til en pasient som er minimert ned på arbeidslinjen for å åpne pasientkortet

 • Forklaring på Stengte dager og Åpningstider under "Åpningstider"

 • Forklaring av Eier og Type under Gruppe

 • På Pasientkortet sorteres nå Post etter sist aktivitet

 • I ansatt listen indikeres det om en bruker er administrator med grønn tekst. Dette brukes også andre steder der det er Ja/Nei spørsmål

 • I ansatt listen vises alle funksjonene en bruker er tilknyttet i oversiktsbildet

 • I ansatt listen sorters de ansatte etter alfabetisk rekkefølge

 • Du kan nå slette en visningsgruppe fra oversiktsbildet under Visningsgrupper

 • Administratorer vil se et tannhjul i kontekstvelgeren. Dette sender deg til oversiktsbildet for Grupper

 • Administratorer kan nå velge om grupper skal være synlige i kontekstvelgeren eller ikke

 • Rettet en bug hvor meldinger ble uleste for alle deltakere

 • Timeforespørsler sorteres nå etter eldste først, men kan også sorteres etter nyeste om det er ønskelig.

 • Rettet en feil ved import av fastlegelisten for klinikken med mange pasienter

 • Tilpasset ordlyden slik vi spør om aktivering av pasientvarsler i stedet for å spørre om deaktivering av pasientvarsler

 • Vi bruker nå samme indikator for «loading» over alt på plattformen. Inkl. også når man laster inn Pasientsky før innlogging

 • Presisering av hva er stilling og hva er stillingstype i Klinikk oppsett

 • Sortering av ansatte liste fra A-Å etter fornavn i stedet for etternavn. Samme er gjort ved filterings listen under grupper

 • Tilpasset forklaring på hva er innstillinger for direkte anrop

 • Tilpasset ordlyden av «legg til stengt dag»

 • Merk ulest ved aktivitet er endret til default Nei

 • Lagt inn tooltip ved fjerning av ansatte og visning funksjonen

 • Lagre knappen fungerer som save and close, og ikke kun save

 • Datoer på påminnelser var på engelsk. disse er nå på norsk

 • Søker etter folk med ø,æ,å kom der tidligere ikke søke resultater frem. Dette er løst.

 • Når en melding åpnes vises det under pasientsøk

 • Ved flere innloggede brukere i Windows har vi endret på feilmeldingen som kommer opp for brukere. Denne indikeres nå med en liten sirkel med oransje farge