PasientSky er oppdatert med følgende:

  • Avbestillingsliste i Timeboken
  • Admin-tab på Pasientkortet: Angi garantikode, språk pasienten snakker og eventuelt behov for tolk
  • React 16 oppdatering
  • Mindre feilrettinger