Vi har oppdatert vårt telefoni-system:

  • Flyttet alle telefoni-kunder over på en ny state-server
  • Fiks på rød feilmelding
  • Alle køer har fått byttet ut ventemusikk med vanlig summetone
  • Tar høyde for noen mulige edge-case scenarioer hvor volum på telefon-høyttaler kunne bli satt til 0% ved en feil.
  • Diverse mindre feilrettinger