Detaljert informasjon om versjon 3 (3. juni 2016):

Innlogging

 • Mer oversiktlig innloggingsmeny.
 • BankID på mobil for helsepersonell.
 • Glemmer du passordet ditt ved mobilpålogging kan du gjenopprette det selv.
 • Systemet husker forrige innloggingsmetode til neste innlogging.
 • Link som går til hjelpesenter.
 • Tydligere kontaktskjema når mobilpålogging skal opprettes.

Personlig kontekst

 • Navigasjon mellom kontekster, logg ut og profil er flyttet til høyre hjørne.
 • Hjelpeikon nederst i venstre hjørne har endret utseende og fått diverse forbedringer.
 • Link til kontaktskjema.
 • Kontaktskjema er kategorisert for mer effektiv support.
 • Link til hjelpesenter.
 • Hjelpesenter med videoer, brukerveiledninger, ofte stilte spørsmål osv.
 • Link til blogg.

Klinikkontekst

 • Menylinje er flyttet fra topp til venstre, og er blitt kombinert med submenyer. Hold musepeker over menyen for å se submeny.
 • Et nytt ikon med enkel tilgang til opprettelse av oppgaver, pasienter, e-dialoger og kontakter er lagt til øverst til venstre.
 • Handlekurv er flyttet og fornyet.
 • Ved å holde musepekeren over den lille svarte boksen med hvit pil (helt til høyre, midt på siden) vises varslingssenteret.
 • Minimeres et vindu (f.eks. timeforespørsel) finner man det i den nye arbeidslinjen i bunnen av bildet.
 • Søkefeltet øverst i bildet har fått små grafiske forbedringer med snarvei til Ny oppgave og Ny e-dialog.
 • Pasientkortet har ikke lenger et eget ikon, men er tilgjengelig via hurtiglink på pasientens navn.
 • Tilbakemeldinger ved utførte handlinger er flyttet fra bunnen av skjermen til et midlertidig vindu øverst til høyre. Utseende er endret.

Generelle snarveiforbedringer

 • TAB går aldri ut av pop-ups eller vinduer og fortsetter i loop.
 • Pil ned åpner dropdowns.
 • Introduksjon av ESC i alle popups, vinduer, dropdowns m.v.
 • Introduksjon av minimer- og maksimerfunksjon.

Arbeidslinje

 • Mulighet til å minimere vinduer (pasientkort, oppgaver, dialoger etc.)
 • Resulterer i at du kan holde på med flere pasienter og handlinger simultant.
 • Husker om du har skrevet noe i dialoger og vinduer.

Post

 • Endret navn fra Kommunikasjon til Post. Dette er for de som har e-konsultasjon.
 • Grafisk tilpasning. Strukturen er den samme.
 • Vinduet for nye dialoger er tilpasset og forenklet.
 • Rettet en feil hvor tekst man arbeider med blir borte hvis man går mellom nettleseren og et annet vindu.
 • Pasienten legges nå automatisk til som involvert pasient når man klikker på Ny dialog fra oppgavedetaljer.

Pasientkort

 • Grafisk tilpasning.
 • Hastighetsforbedringer i forbindelse å se data.
 • Endring av hvor man legger til eller endrer fastlege.
 • Mulighet til å legge til og fjerne profilbildet til pasient.
 • Innstillinger er nytt. Kan nå gi og trekke samtykke til pasient med tilhørende hendelseslogg.
 • Kan fjerne muligheten for at en pasient kan bestille timer på nett.

Timebok

 • Grafisk tilpasning av både grid og detaljvinduet til forespørsler.
 • Mulighet for å velge hvilken informasjon skal vises i timebokgrid.
 • Mulighet for å se pasientens fastlege (hvis dette er oppdatert på pasientens pasientkort).
 • Tydeliggjort at bemerkninger i forespørselen sendes til pasient.

Varslingssenter

 • Kommer midlertidig fram når musepekeren er over den hvite pilen, og fjernes igjen når musepekeren er utenfor varslingssenterets område.
 • Kan låse vinduet ved å klikke på tegnestiften, deretter klikke på den hvite pilen for å ta bort eller få frem vinduet igjen.
 • Mulighet for å bruke 3 faner for å legge inn flere snarveier.
 • Faneindikator viser om det er nye varslinger fra de forskjellige svarveiene.
 • Mulighet for å legge til snarvei til Timebok og Post.
 • Mulighet for å organisere de forskjellige fanene.

Oppgaver

 • Oppgavedetaljer har fått en grafisk gjennomgang.
 • Oppgaver kan minimerers.
 • Pasient legges automatisk til som involvert når man oppretter en ny oppgave fra en eksisterende oppgave.
 • Tydeliggjort at kommentarer i oppgaver er interne.

Annet

 • Forbedring av feilmeldinger og andre meldinger i GUI.
 • Semantiske forbedringer.