Abelia og Oslo Medtech arrangerer en diskusjon om fremtidens helse 7. april med blant annet Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, og PasientSkys administrerende direktør, John Creed:

Det nye [Direktoratet for e-helse] skal sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med alle aktørene i helse-Norge. De skal bidra til å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Hvordan kan direktoratet bidra til utvikling av en innovativ helsenæring?


Les mer, og meld deg på, hos abelia.no.