PatientSky er oppdatert!

Følgende feilrettinger og forbedringer er gjort i denne oppdateringen:

 • Vi har oppdatert tidsvalideringen for overlappende regningskort som skal sendes inn til Helfo. Les mer om tidsvalideringen her.
 • Nå varsler vi når pasienten har yrkeskade (eller annen garantikode) uten at det er lagt inn på regningkortet.
 • Vi har forbedret oppsettet av papir-epikriser. Rekkefølgen på print stemmer med det man ser i UI.
 • Inaktive timebøker vil nå ikke synes i lister der takster på timentypen skal velges.
 • Feilrettinger gjort for brukerlistene i regnskap.
 • Feilrettinger gjort for skjema "Legeerklæring ved arbeidsuførhet".
 • Feilretting ved utfylling av sykemeldinger.
 • Kommentarer som legges til for tilbakebetaling via Melin-terminal vil nå vises.
 • Registere manuell betaling selv om pasienten ikke har betalt via en integrert betalingsterminal er nå mulig.
 • Dersom pasienten er registrert med en fakturaadresse, vil denne automatisk legges til på regningskortet.
 • Vi har også gjort en rekke andre oppdateringer i vår økonomi-modul.