PatientSky oppdateres!

Klinikker som benytter vår telefoniløsning har nå tilgang til flere anropsinnstillinger og anropshistorikk. Merk at kun klinikkadministrator på klinikken har tilgang til anropsinnstillingene. Historikken kan ses av alle.

Spill inn egne lydfiler
Dere kan nå administrere, spille inn og laste opp lydfiler selv. På denne måten kan dere selv tilpasse informasjonen som blir gitt til innringer, uten å måtte kontakte PatientSky support. Dette gir større fleksibilitet dersom dere for eksempel ønsker å gi tilpasset informasjon om stengte dager og åpningstider i høysesong eller i andre tilfeller.

Rediger åpningstider for telefonen
Dere har nå muligheten til å administrere åpningstiden for telefonen deres for uken dere er inne i. Dersom dere eksempelvis må stenge telefonen en dag, kan dere huke bort dagen det gjelder fra ukeplanen.

De nye innstillingene finner dere ved å gå til Telefoni-ikonet, velge Felles innstillinger, og Administer.

Lær mer om anropsinnstillingene i vår brukermanual.

Anropshistorikk
Nå har dere også mulighet til å se deres egen og klinikkens anropshistorikk. På denne måten får dere full oversikt over inngående, utgående og tapte anrop og kan ringe direkte tilbake fra anropshistorikken. Se hvordan i vår brukermanual.