Ny visningsinnstilling
Nå kan du sette lengden på din arbeidshverdag direkte i timeboken. På denne måten slipper du å scrolle gjennom blankt tidsintervall hvor det ikke er planlagte timer. Definer din visning på dag, uke og visningsgruppe direkte i visningsinnstillingene i timeboken.


Legg til flere timeluker samtidig
Du kan nå legge til flere timeluker samtidig, på et tomt område i timeboken. Dette er nyttig dersom du ikke har planlagt en ukemal og trenger å fylle opp dagen din raskt.


Se hvilken timeluke du jobber med
Vi har gjort visualiseringen av hvilken time/timeluke du jobber med tydeligere. Timen markeres med en en tykkere kant når du jobber i den.


Mulighet for å endre eier av en Timebok
Det er nå mulig å endre eier på en eksisterende timebok. Dette kan være nyttig dersom det for eksempel er en ny ansatt som skal ta over timeboken til en tidligere ansatt.


Skru av og på tilgangen for pasientdialog
Nå kan du som enkeltbruker selv velge å åpne/stenge for pasientdialog. Dette er nyttig dersom du tilbyr e-konsultasjon og for eksempel skal på ferie, eller av andre grunner ikke skal motta pasientdialog akkurat nå. Skru de aktuelle kommunikasjonstypene av og på ved å gå til Postmodulen og klikke på Brukerinnstillinger i undermenyen.


Økonomimodulen til Melin endrer navn
Dere som i dag bruker Økonomimodulen til Melin Medical, vil se en endring i menyen på PatientSky-plattformen. Økonomimodulet vil nå hete Melin og vil markeres i menyen med Melins logo.

 • Økonomimodulen til PatientSky endrer navn!
  Fra "Ledger" til "Økonomi", fra nå av vil du klikke på modulen Økonomi for å komme til PatientSky sitt økonomimodul, hvor du oppretter regningskort, sender inn HELFO-oppgjør, og tar ut økonomirapporter.

Andre feilrettinger:

 • Endret en feil i forsikring der det ble vist at pasienten hadde gyldig forsikringskrav, selvom kravet var gått ut på dato
 • Du kan nå skru av tilgjengelighet for å motta nye post-meldinger i innboksen din, men samtidig ha tilgang på eldre post-meldinger.
 • Feilretting der du kunne sette inn negativt nummer på "maks antall selvbestilte timer" under restriksjoner på en timebok
 • Tydeligere at du kan klikke på dato/kalender/navn for å komme til det aktuelle via Timeboken
 • Feilrettinger i forhold til å knytte et regningskort mot en time. Dersom pasienten har to timer på samme dag, tas den som er nærmest tidspunktet i forhold til når regningskortet ble opprettet.
 • Feilrettinger på søkefunksjonalitet i pasientportalen
 • Mulighet til å sjekke ut fra begge faner i en gruppetime
 • Feilretting av kontekstvelger
 • Ny link til "Mine vaksiner" i Pasientportalen. Linker nå til Helsenorge.no/vaksiner
 • Ukenummeret vil nå stå ved Dag/Uke visningsvalget i timeboken
 • Gitt bedre plass i timeboken, fjernet space