PatientSky oppdateres med følgende endringer og feilrettinger:

 • Regningskort som markeres som "Betal senere", vil kunne bli sendt med i HELFO-oppgjør.
 • Alle brukere vil nå ha tilgang til oppsett av økonomimodulen med flere rettigheter enn før. Nå kan alle brukere opprette sitt eget regnskap uten å ha rettigheter som klinikkadministrator. Vanlige brukere kan også se oversikt over takster og har mulighet til å endre klinikkens egenopprettede takster, som opprettes av klinikkadministrator. I tillegg vil alle brukere ha mulighet til å eksportere sine egne rapporter.
 • Forbedret informasjon til deg som forsøker å ta i bruk økonomimodulen for første gang uten å ha opprettet regnskap.
 • Forbedret informasjon om nødvendig konfigurasjon av timeboken for deg som tar den i bruk for første gang.
 • Endring i undermenyen i Timeboken. Du vil nå finne Visningsinnstillinger og Innstillinger under Annet.
 • Forbedringer i oppsettet av timetyper
 • Gjort muligheten for å gå fra å opprette eller endre en ukemal til arbeidsplanen mer intuitiv
 • Forbedret redigeringen av stengte dager via arbeidsplanen
 • Forbedret visning av din timebok. Du vil nå bli stilt noen enkle spørsmål når du går inn i timeboken slik at visningen av timeboken tilpasses dine ønsker.
 • Forbedringer gjort for personlig kontekst
 • Rettet feil knyttet til meldinger fra NAV der deler av meldingen ikke var synlig for brukeren