PatientSky oppdateres!

Forsikringsavtaler
Når man nå legger til forsikringsavtaler er ikke lenger polisenummer og sluttdato obligatoriske felter. På denne måten kan du fortsatt håndtere forsikringssaker selv om du ikke har fått polisenummeret fra forsikringsselskapet. Dette gjelder både forsikringsavtaler på klinikken og forsikringsavtaler for behandler.

Felter for autotakster på gruppetime
Når man oppretter en timetype for takster, har du mulighet til å huke av for "Ja" eller "Nei" om det skal brukes Helfo-takster.  Huker du av for "Ja" ved bruk av Helfo-takster, vil du ikke trenge å legge til takster i fanen "Takster" når timetype for gruppetimer konfigureres.

Evt. tilleggsbegyr (tidligere kalt Autotakster for avregning) vil være tilgjengelig uansett om du her privat eller offentlig. Her har du mulighet til å legge til egendefinerte takster for timen, eller om du i tillegg til Helfo-takster ønsker å ta betalt for eksempelvis inngangsbillett.

Vi har også gjort en rekke feilrettinger:

  • Endringer av journalnotater vil nå kunne lagres
  • Regningskort som opprettes fra en gruppetime vil nå linkes til timens starttidspunkt, og ikke fra det tidspunktet pasientene sjekkes ut.
  • Takstene for gruppetimer, slik som C33a, C33b, C34a, C34b,  C34d, C34e, C34f, C34h og C34g, er fjernet fra fanen "Takster" når man konfigurerer timetype for gruppetimer.