Mulighet til å velge mellom timer på regningskort om pasienten har flere timer samme dag
Dersom en pasient er satt opp på flere timer på samme dag, vil du nå ha mulighet til å velge mellom disse timene når du oppretter et regningskort på pasienten fra timeboken. På denne måten vil du alltid være sikker på at regningskortet blir linket til riktig time.

Trykk her for å lese mer om å knytte et regningskort opp til en time.

Regningskort kan knyttes til en skjult time
Selv om skjulte timer ikke er synlig for pasienten, vil det allikevel kunne være nødvendig å opprette regningskort som er linket til denne timen. Nå vil du ha mulighet til å knytte et regningskort opp mot en skjult time i Timeboken.  

Les mer om å opprette regningskort knyttet til en time her.

Angre Sjekk inn/ sjekk ut av pasienter
Nå har du mulighet til å angre Sjekk inn / Sjekk ut av en pasient på en time. På denne måten kan du lett angre handlingen dersom du har gjort feil.

Trykk her for å lese mer om Sjekk inn/Sjekk ut av timer.

Sjekk inn / Sjekk ut av pasienter på skjulte timer
Nå har du mulighet til å sjekke inn og sjekke ut pasienter på skjulte timer. På denne måten vil du ha mulighet til å ha oversikt over om pasienten er forsinket eller ikke, selv om timen ikke er synlig for pasienter.

Trykk her for å lese mer om Sjekk inn/Sjekk ut av timer.

Bruk en timetype som en parallell time
Ved å bruke en timetype som en parallell time har du mulighet til å booke flere timer samtidig. Det vil si at du kan booke pasienter som eksempelvis skal ha egentrening (A10 takst), og fortsatt ha ledige timer til samme tidspunkt satt av for andre behandlinger. På denne måten vil du alltid kunne ha oversikt over hvilke pasienter som har treningstimer eller ikke.

Trykk her for å lese mer om parallelle timetyper (Multibooking av timer)

Bruk en hendelse som parallell hendelse
Nå har du også mulighet til å opprette hendelser i timeboken som parallelle hendelser. Det vil si at timer som er satt opp på det tidspunktet vil forstått være åpne, selv om du har lagt til en hendelse.

Trykk her for å lese mer om parallelle hendelser.

Skru av tidslinje i timeboken
Nå har du mulighet til å skru av den røde linjen som viser deg oversikt over hva tiden er.

Klikk her for å lese mer om tidslinjen i timeboken.


Vi har også gjort en rekke feilrettinger i denne oppdateringen. De er som følgende:

  • Inaktive timebøker fjernes fra listene, slik at man unngår å planlegge i timebøker som ikke lenger er aktive på klinikken.
  • Klinikknavnet blir en link i alle varslinger  
  • Nå har vi tilpasset e-læringen på opplæringsportalen vår for alle segmenter. På denne måten vil du få direkte tilgang til de kursene som kun er relevant for din arbeidshverdag.
  • Har man gjort endringer på en hendelse, vil den nå kunne slettes.
  • Brukeren som sjekker inn/sjekker ut pasienter vil nå være synlig i portalen.
  • Sjekk inn/ sjekk ut flow er nå synlig i alle faner på en oppsatt time. Det vil si at man alltid har tilgang til å sjekke pasienten inn og ut.
  • Ved flytting av timer, vil man kunne se hvilket tidspunkt timen er flyttet fra, og hvilket tidspunkt timen er flyttet til i hendelsesloggen for timeboken på pasientkortet.
  • Dersom man ikke har internett tilgang, vil ikke varslingen for dette forstyrre PatientSky-plattformen, og du unngår at bildet hopper nedover.