Meldinger i PatientSky oppdateres. Disse oppdateringene vil gjelde følgende:

  • Rekvisisjoner: Når du nå skal legge til mottaker, vil du få opp en liste over de sist brukte. Søkefunksjonaliteten er også optimalisert.
  • Annen journalinformasjon som CAVE opplysninger, legemiddelopplysninger eller sykehistorie, legges automatisk til under Klinisk informasjon slik at du ikke trenger å legge dette til manuelt.
  • Du kan også legge til tidligere undersøkelser direkte i rekvisisjonen.
  • Søket for undersøkelsestyper er oppdatert
  • Vi har også lagt til en sjekkliste som må fylles ut dersom man velger MR undersøkelse
  • Epikriser: Nå vil du ha mulighet til å minimere og flytte vinduet for epikrisen. På denne måten vil du kunne ha journalen og epikrisen i samme oversiktsbilde. I tillegg vil du kunne dra epikrisen bort fra nettleseren, dersom du jobber med flere dataskjermer samtidig.

Dette er nyttig slik at man kan ha splitview mellom epikrise og journalen og enkelt kopiere innhold fra journalen over til epikrisen.

  • Sykemelding: Dersom pasienten skulle trenge å utvide sykeperioden sin i sykemelding, vil du nå ha mulighet til å redigere sykemeldingen på en pasient. Det er også mindre feilrettinger og forbedret flyt på opprettelse av Sykemeldingen.