PatientSky-plattformen oppdateres med ny funksjonalitet 26.juni:  

Endre skriftstørrelse i Timeboken
Vi lanserer muligheten for å endre skriftstørrelsen i Timeboken! En funksjon mange av våre brukere har etterspurt.


Print av Timeboken
I tillegg lanserer vi mulighet for print av Timeboken, en annen funksjon som har vært etterspurt av våre brukere. Dette er nyttig dersom klinikken skulle ønske å printe ut en oversikt over timene i dag, eller for en hel uke.

Enklere håndtering av avbestillinger
Vi har forbedret avbestillingslisten slik at det skal bli lettere for våre brukere å ha oversikt. De kan nå sortere på Timebok slik at man lettere kan holde oversikt over avbestilte timer per behandler. I tillegg knyttes regningskortet automatisk opp til den avbestilte timen, og opprettet regningskort markeres med ikon i avbestillingslisten.

Varsling til ansatt
Varsling til ansatte gjør at behandler har full oversikt over pasientens online bestilling eller avbestilling. På denne måten kan de holde seg oppdatert via SMS dersom pasienter bestiller eller avbestiller time. Dette er nyttig slik at de ikke går glipp av timer, eller møter opp på klinikken selvom pasienten har avbestilt.

Bedrifter
Med Bedrifter kan klinikken registrere foretak som betalere og enkelt opprette regningskort direkte til bedriften med eller uten en tilknyttet pasient. Dette er nyttig for klinikker som behandler pasienter der bedriften skal være betaler.

Gruppefunksjonalitet
Med oppdateringen av gruppefunksjonaliteten får kundene en enkel metode for journalføring og fakturering av pasienter som deltar på gruppetimer. De kan også klippe og lime inn deltakere fra en gruppetime til en annen, noe som gjør det lettere å registrere gruppetimer med samme deltakere over tid.

Det vil bli lagt ut Appcues Flows inne i portalen som informerer om oppdateringen direkte til brukerne våre.