Journalen i PatientSky oppdateres! Følgende oppdateringer vil komme på plattformen:

  • Du kan nå opprette Administrative notater dersom du skulle ha behov for å skrive journalnotater som ikke er knyttet til kliniske problemer. Merk at slike notater fremdeles omhandler pasienten, og vil komme på eventuell eksport av journalen.
  • For å opprette et administrativt notat, klikk på de tre prikkene, og velg "Nytt administrativt notat". Merk at administrative notater trengs ikke å tagges med et problem.

Les mer om Administrative notater på vår online brukermanual: https://pasientsky.gitbook.io/klinikk/journal/administrative-notater

Vi har også oppdatert vårt e-læringskurs "Journal" på: https://pasientsky.litmos.com/course/2145141?r=False&ts=636945364320024621