Avlys alle oppsatte timer per dag
Nå kan du avlyse alle timene som er satt opp. Klikk på den lille pilen ved aktuell dato og velg "Avlys dagens timer". Dersom klinikken har aktivert pasientvarsling vil alle pasienter automatisk varsles.

Endre timetype på flere timeluker
Dersom du har behov for å endre timetypene på en hel dag, kan du nå enkelt gjøre dette ved å klikke på pilen oppe ved den aktuelle dagens dato. Velg "endre dagens timetyper".

Multiselect timer og timetyper
Nå kan du holde inne ctrl-knappen (Windows) eller cmd (Mac) og velge flere timeluker eller timetyper på en dag. For oppsatte timer kan du dermed avlyse, eller avlyse og slette de valgte timene. For timeluker, kan du slette og endre de valgte timelukene.

Informasjonstekst i feltene i journalnotatet
Vi har nå lagt til hjelpetekst i de ulike feltene når du oppretter et journalnotat. Her forklares de ulike feltene, slik at journalføringen med SOAP-modellen blir enklere å forstå.

Feilrettinger
Vi har også gjort en rekke feilrettinger i denne oppdateringen. De er som følger:

  • Feilrettinger i migrert kontaktinformasjon på pasienter fra tidligere system.
  • Nedtrekksmenyer som har fungert som opptrekksmenyer er nå rettet. Det vil si at alle listemenyer nå vil fungere som nedtrekksmenyer slik de har gjort tidligere.
  • Når man klikker seg inn på en modul, vil nå submenyen tilhørende denne modulen lukkes automatisk. Dette har vært en feil noen kunder har opplevd.