PatientSky er oppdatert!

Vi har oppdatert med siste aksepterte AT versjon. Dette er en oppdatering som påvirker vårt medisinmodul. I praksist betyr dette at våre pilotklinikker på medisinmodulen nå kan benytte maler og magistrelle features. Vi har også klargjort vår multidoseløsning, slik at vi snart er klare for første pilot.

Les mer om magistrelle features her.
Les mer om maler her.
Les mer om multidose her.