PatientSky oppdateres med følgende:

Automatiske takster tilknyttet timetyper
Nå kan du knytte opp takster mot timetyper! Dette sparer deg for antall klikk når du skal opprette regningskort, og gir deg en mer effektiv hverdag.

For å ta dette i bruk må du gjøre oppsettet på timetypen.

Du kan knytte opp både egenlagde takster og Helfo-takster. Se hvordan her.

Hjelp og støtte for å unngå avviste oppgjør
Nå vil systemet automatisk varsle deg dersom du har opprettet regningskort som kan bli avvist av Helfo. Dette kan være f.eks dersom du har opprettet regningskort på tidspunkt som overlapper hverandre. Du kan enkelt rette til ved å dra og slippe regningskortet på et tomt tidsintervall.


A10 taksten er nå tilgjengelig  
A10 kan nå benyttes og vil skilles ut på eget regningskort.

D40 takst vil legges til automatisk
For pasienter over 80 år på behandlingsdato vil takst D40 legges til automatisk dersom en gyldig takstkombinasjon finnes. Gjelder på følgende takster:

  • A1a, A1d, A3a, A3b, A8a, A9a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f
  • Det vil også være mulig å legge inn markering av pasient globalt på plattformen som rullestolbruker. Dette trigger automatisk D40 i gyldig takstkombinasjon. Dette settes på pasientkortet.