PatientSky er oppdatert!

Utskrift av alle eller utvalgte timer
Du kan nå skrive ut ut kommende, gjennomførte eller avbestilte timer direkte fra pasientkortet. Du velger selv hvilke timer du ønsker å skrive ut.

Utskrift av alle eller utvalgte kvitteringer
Du kan nå skrive ut alle kvitteringer til en pasient via pasientkortet.

Legg til nye deltakere på en avsluttet gruppetime
Du kan nå legge til nye deltakere på en gruppetime som er avsluttet.

Oversikt over korrespondanse
Bedre oversikt over korrespondanse med/om pasienten via journalen

Andre rettelser:

 • Alle ikke fakturerte regningskort sorteres nå på opprettelsesdato på pasientkortet
 • Sende ny legeerklæring fra en eksisterende med tidligere utfylt informasjon
 • Enklere å kombinere takstene C34C og C34H
 • Rettelse på dato på faktura i fakturamodulen slik at du kan sette eldre fakturaer som betalt på riktig dato
 • Forbedring av tidsvalideringen for Helfo-oppgjør
 • Overlappende advarsel i e-konsultasjoner fikset
 • Rettet feilmelding når kunde forsøker å opprette samleregning (og den skal betales med kort/kontant)
 • Egenandel vises ikke på regningskortet ved forsikring - rettet
 • Visningsinnstillinger i timeboken vises flere ganger, dette er nå rettet
 • Større tekst i utskriftsdokumenter
 • Feilretting på kopier/lim inn tekst fra word til journalnotat eller journalmal. Nå tas kun tekst med, og ikke all kode i tillegg
 • Bedre prioritert av visningsdata når du klikker på ulike handlinger. Raskere opplevelse av PatientSky-plattformen
 • Diverse feilrettelser for våre fastlegepilotkunder
 • Diverse andre feilrettelser