PatientSky oppdateres!

Nå vil du finne en oversikt over pasientens neste time, eventuelle dialoger og ufakturerte betalinger til høyre under Oversikt i journalen. Dette for å gi deg et bedre overblikk over aktivitet rundt/om pasienten.

I tillegg vil pasientnotatet i journalen nå være inndelt i notat som er synlig for alle som har tilgang til journalen på klinikken, og notat som bare er synlig for deg som behandler.