PatientSky gjennomgår en oppdatering som innebærer følgende:

  • Frikortspørring
  • Deaktivere ukemal
  • Appcues Widget og nye events

FRIKORTSPØRRING

For kunder som har Norsk Helsenett integrasjon og Meldinger aktivert på PatientSky-plattformen, samt bruker vårt Økonomi-modul, vil nå det automatisk gå en spørring om pasientens frikort når du oppretter et regningskort og benytter en takst som er dekket av frikortordningen.

For kunder som ikke benytter vårt Økonomi-modul, men har Norsk Helsenett integrasjon og Meldinger aktivert, vil dere ha muligheten til å hente informasjon om pasientens frikort på pasientkortet via en synkronisering.

Les mer i vår brukermanual her

DEAKTIVERE UKEMAL

I Timeboken er det nå mulig å deaktivere ukemaler. Dersom klinikken har ukemaler som er utdaterte eller av ulike årsaker ikke skal brukes lenger, kan ukemalen nå deaktiveres. Dette gjøres enkelt ved å åpne ukemalen i oversiktsbildet, trykke Deaktiver og malen vil legge seg under fanen Inaktiv.

‌Ukemalene kan også reaktiveres ved å gå til fanen Inaktiv, åpne malen og trykke Aktiver.

APPCUES WIDGETS OG NYE EVENTS

Vi benytter Appcues for å informere våre brukere om oppdateringer, endringer og oppsamling av informasjon.

I denne oppdateringen introduserer vi Appcues Widget - informasjon som vi viser dere i plattformen kan sendes ned til denne widgeten og du kan hente beskjeden opp igjen så mange ganger du vil.

I tillegg har vi hatt en oppdatering som sørger for at vi kan hente flere events og på denne måten hjelpe kundene våre til å gjøre ferdig oppsettet som kreves for å komme i gang på plattformen. F.eks oppsett av timeboken.

Vi håper dere vil dra nytte av denne oppdateringen!