PatientSky oppdateres! Følgende oppdatering vil komme på plattformen:

  • Du får mulighet til å registrere pasienter med fullt personnummer, dersom de eksempelvis tidligere kun har vært registrert med fødselsdato.
  • Pasienter uten fullt personnummer vil markeres med et oransje utropstegn når pasienten aktiveres i pasientsøkefeltet, som du trykker på for å registrere fullt personnummer.
  • Systemet søker etter duplikater av pasienter basert på lignende navn og fødselsdato.
  • Dersom det mistenkes at en pasient har en duplikat vil dette varsles om, og man kan gå igjennom detaljene for å avgjøre om dette er en duplikat eller ikke.
  • Du får en oversikt over historikken for sammenslåing av duplikater i pasientkortet.
  • Det er også mulighet for å angre sammenslåingen, dersom man har slått sammen feil duplikat til en pasient.

  • For mer informasjon, har vi også oppdatert kurset "Kom i gang med PasientSky". Her vil du finne e-læringsfilmen "Merging av pasienter".