Under NHO Arena – Helse og velferd møtte helseminister Bent Høie interesseorganisasjoner som NHO, Abelia, Nelfo og Legemiddelindustrien. Abelia-sjef Håkon Haugli trakk blant annet frem PasientSky i sitt innlegg som eksempel på hvordan en privat aktør kan gi oss et smartere helsevesen i fremtiden.

Fremtidens helseløsninger vil bygges på teknologi og bruk av helsedata. Det gir store muligheter for helsetjenestene og for at næringsaktører kan bidra, men krever strukturelle endringer og vilje til åpenhet og samspill. Alle er enige om resepten, nå må pasienten ta medisinen.


Les mer hos abelia.no.