Centrum Fastlegegruppe fikk installert Internett og Telefoni fra PasientSky i desember 2016, og har vært kunde av oss i akkurat ett år. Som en bidragsyter til å videreutvikle vårt produkt, inviterte vi klinikken til PasientSkys lokaler på Skøyen.

Centrum er svært fornøyd med produktet i sin helhet, og forteller at det har gjort hverdagen enklere både for de som personell og for pasientene. De legger vekt på hvor betydningsfullt god oppfølging er, og har satt stor pris på vår tilgjengelighet. Helt fra første salgsmøte har de
vært strålende fornøyd med prosessen – fra salg til installasjon, opplæring og oppfølging.

CX/Support er våre kunders førstelinje for support, og medarbeider Pia Lucie Skaanes hadde hovedansvaret for besøket. CX stilte mannsterke med godt humør. På agendaen sto «Introduksjon om innovasjon» fra daglig leder John Creed, «Hvor kommer vi fra og hvor vil vi» fra leder av CX, Jacques Holst, en morsom Kahoot [en gratis spillbasert læringsplattform, red.anm.) der det ble kjempet om «Hvem kan mest om PasientSky» over pizza – i ekte fredagsstil.

Centrum fikk også en omvisning i lokalene på Skøyen, og det ble holdt en åpen og uhøytidelig dialog om løpende saker og tilbakemeldinger på hva vi gjør bra, og hva vi kan gjøre bedre. I tillegg fikk klinikken komme med konkrete ønsker om nye funksjoner og tjenester i PasientSky.
Dette i kombinasjon, er hva vi kaller en vellykket ettermiddag!


Vi håper på å kunne invitere flere av våre kunder til lignende arrangement i fremtiden. Skulle det være av interesse er dere velkomne til å ta kontakt med oss på support@pasientsky.no eller ringe oss direkte på telefon 21 93 19 00.