PasientSky har fått følgende oppdateringer:

Generelt

 • Ved første innlogging i klinikkportalen, vil brukeren nå bli sendt direkte til sin klinikkontekst i stedet for personlig kontekst.
 • Pasienter uten en registrert fastlege har nå ikke lenger en standardklinikk. Gjelder både pasientportalen og appen.
 • Markøren i fritekstfelt hopper ikke lenger frem i teksten hvis man skriver fort.
 • Diverse forbedringer av pasientsøket.
 • Tooltip vises nå korrekt uansett hvor musepekeren befinner seg.

Timeforespørsler

 • Søk er forbedret og har nå blant annet bedre støtte for æ, ø og å.
 • Alle deltakere har nå samme skriftfarge (gjelder også andre modulerer som opererer med deltakere), mens pasienter fremheves med en turkis prikk.
 • Mulighet til å sende svar på timeforespørsel uten en behandler fra behandlerlisten (for å ta høyde for labbesøk, time hos turnus, vikar, o.l.)
 • Tooltip for avlys konsultasjon er lagt til.
 • Kommende timer på pasientkortet forsvinner ikke før dagen er omme.

Timebok

 • «Timebok» på pasientkortet vises i forhåndsvisningen på pasientkortet.
 • Henvendelsesårsak vises nå på pasientkortet.
 • Mulighet for å avlyse timer tilbake i tid er lagt til.
 • Mulighet for å booke timer tilbake i tid er lagt til. Dobbeltklikk til høyre for timeuke.
 • Sender ikke notifikasjoner på bestilte, flyttede eller avlyste timer hvor konsultasjonsdatoen er tilbake i tid (for å ta høyde for at pasienter ikke får melding om at de har fått time på et tidspunkt som allerede har vært).
 • Fjernet kommentarfeltet til pasientene når de avlyser for å unngå at de formidler viktige ting gjennom en kanal som ikke skal brukes til sensitiv kommunikasjon.
 • Kommende timer på pasientkortet forsvinner ikke før dagen er omme.
 • Det er nå mulig å sortere rekkefølgen av timebøker i visningsgrupper.
 • Hvis man flytter en time til samme dato og tid får ikke lenger pasienten en ny notifikasjon.
 • Kalenderinnstillinger resettes ikke tilfeldig lenger.
 • Diverse forbedringer av pasientsøket.