Torsdag 16. juni 2016 kom vi med følgende forbedringer som gjør det enda lettere å bruke PasientSky for helsepersonell.

Generelt på klinikkportalen:

 • På alle «Aktiv pasient»-komponenter finnes det nå et nytt ikon. Ved å trykke på dette kopieres fødselsdatoen/D-nummer til den aktive pasienten.
 • Kontrastnivået på menyknappene i bunnen av dashboard er forsterket.
 • På pasientkortet er Endre endret til Endre fastlege.
 • Bedre validering av fødselsdatoer på nye pasienter.
 • Fikset litt på TAB-indekseringen i organisering av dashboard generelt og i Internet Explorer 11.
 • Mindre tilpasninger i visningen av timer på pasientkortet.
 • Mindre tekstrettelser generelt på plattformen.
 • Rettet en feil der Internet Explorer lukker ved bruk av brukergrupper og tildeling av autentisering på sikkerhetsnivå 3.

Time og resept:

 • Endring av kontraster på ønsket tidspunkt (08.00-10.00, 10.00-14.00 og Etter 14.00).
 • Endring av pasientkomponenten i nye og håndterte forespørsler slik at man mer informasjon.
 • Lagt inn Kopier fødselsdato på pasientkomponenten i forespørselen.
 • Sortering av forespørsler i listen Forespørsler. Ønsket dato nærmest dagens dato øverst.

Post

 • Rettet en feil der en åpen dialog ikke minimeres ved endringer i grid.