PasientSky er utviklet slik at alle skal kunne ta i bruk løsningene våre – uansett bakgrunn, alder og handikap. Derfor gleder det oss å høre erfaringer fra mennesker som 71-årige Jan Arne Johansen fra Sørfold kommune:

Jeg bruker PasientSky til å bestille time og fornye resepter, og vil anbefale både seniorer og andre å gjøre det samme. Hvis flere bruker nettet til å kontakte legekontoret, frigjør det også plass og tid til de som virkelig trenger å snakke med personalet der.

Jan Arne leder Sørforld kommunes seniorråd og foreningen Seniornett Sørfold som blant annet arrangerer datakurs for voksne.

PasientSky står på programmet der. Det er viktig å ta utgangspunkt i datatjenester som alle har stor nytte av å lære.


Les hele saken om Jan Arne hos Sørfold kommune.