Sørlandsparken Legesenter er Årets Digitale Klinikk

Digitalisering av helsesektoren er i full gang, og vi i PasientSky er glade for å ha så mange dyktige digitale kunder. Vi tok et dypdykk ned i vår kundebase for å finne noen som fortjente litt ekstra oppmerksomhet fra 2017.

Før vi startet letingen ville vi definere hva vi mener med en digital klinikk, og ble derfor enige om følgende definisjon:

"En klinikk som har tatt i bruk nye innovative IT løsninger, som hjelper både ansatte og pasienter til en forenklet hverdag."

Deretter satte vi opp en del kriterier for å kunne ta en god beslutning:

 • Antall timer tilgjengelig online som pasientene kan bestille
 • Antall besvarte elektroniske meldinger (e-konsultasjoner, reseptforespørsler, e-dialoger ++)
 • Klinikken må ha videokonsultasjon som en del av behandlingstilbudet til sine pasienter
 • Klinikken må fremstå som fremtidsrettet med gode digitale flater med informasjon til pasienter (Nettside, sosiale medier, digitale skjermer på klinikken)

I desember gjennomførte de ti mest aktive kundene våre 25 000 e-konsultasjoner tilsammen. Vi hadde derfor flere gode kandidater oppe til vurdering. Til slutt falt valget på en klinikk som virkelig har gått i front for den digitale utviklingen: Sørlandsparken Legesenter.

Klinikken installerte PasientSky i 2017, og valgte tidlig å publisere mesteparten av timeboken sin til pasienter for online bestilling. Dette fører til god tilgjengelighet for pasientene, slik at de enkelt kan bestille timer via PasientSky appen eller pasientportalen vår. For klinikkens del resulterer denne måten å jobbe på at det blir færre innringere til klinikkens resepsjon, og helsesekretærene får bedre tid til å ta seg av pasienter på klinikken, samt betjene de som faktisk ringer inn.

De valgte også å starte med både e-konsultasjon og videokonsultasjon. Dette brukes aktivt i oppfølging av mindre alvorlige diagnoser, samt for å besvare spørsmål pasientene måtte ha i forbindelse med sin helse. Dette fører til en tryggere opplevelse for pasientene, med en tettere dialog direkte mellom behandler og pasient. Ved å tilby elektroniske løsninger for konsultasjoner sparer både legene og pasientene tid. Legene kan behandle flere pasienter per dag, og pasientene trenger ikke nødvendigvis besøke klinikken for å få behandling ved mindre alvorlige diagnoser.

Vi gratulerer Sørlandsparken Legesenter med årets digitale klinikk 2017! Vel fortjent

Første fastlege i Norge med videokonsultasjon

Vi har installert videokonsultasjon hos Norges første fastlege!

Trond Daae-Johansen er Norges aller første fastlege som tilbyr videokonsultasjoner til sine pasienter. Med dette får rundt 2 000 pasienter umiddelbar tilgang til å treffe Trond via video, i PasientSky-appen på sin telefon, eller via pasientsky.no.

Trond tror dette blir en del av fremtidens behandling, og valgte å gjøre alle sine konsultasjoner tilgjengelig for video! I PasientSky kan du som behandler selv velge om en time skal kunne bestilles som video- eller fysisk konsultasjon. Du kan også velge begge, slik at pasientene selv velger hvordan de ønsker å gjennomføre konsultasjonen. Trond mener at oppfølging av tidligere konsultasjoner og tilfeller der pasienter sliter med å komme seg til klinikken, er ypperlige bruksområder for videokonsultasjon.

Vi gleder oss til å følge utviklingen, og i de kommende ukene installerer vi videokonsultasjon hos flere norske fastleger.

alt


Ønsker du å teste løsningen? Kontakt oss på telefon 21 93 19 00 eller e-post salg@pasientsky.no.

Videokonsultasjon via PasientSky

Du har kanskje lagt merke til reklame for videokonsultasjon på t-banen, bussen, magasiner eller andre steder? Videokonsultasjon har inntatt Norge, og stadig flere pasienter og behandlere ønsker å benytte dette.

Muligheten for videokonsultasjon mellom behandler og pasient har frem til nå vært forbeholdt det private. Nå lanserer PasientSky muligheten for å tilby videokonsultasjon – også for de som jobber i primærhelsetjenesten. Teknologi og digitalisering endrer hvordan vi jobber, kommuniserer, lever og hvordan vi bruker helsetjenester. Vi er stolte av å kunne lansere vårt videomodul. Dette sørger for at behandlere kan tilby videokonsultasjon til pasienter, ringe kollegaer internt via videoanrop og ringe vårt kundesenter via videoanrop.

Videokonsultasjon er en konsultasjon som foregår i et virtuelt videorom mellom pasient og behandler. Videokonsultasjon gjennomføres via PasientSky-appen eller vår nettportal. Alt er kryptert og sikret med sikkerhetsnivå 4 for både klinikk og pasient. Videokonsultasjon fra PasientSky er skybasert og sørger for økt fleksibilitet, med mulighet for å behandle, og bli behandlet, uten å besøke klinikken.

alt

I en travel hverdag for både pasienter og behandlere, kan det noen ganger være greit å slippe reiseveien til klinikken. Spesielt for enklere spørsmål eller mindre bekymringer som ikke krever fysisk testing. Noen eksempler på dette kan være:

 • Spørsmål rundt graviditet
 • Halsbetennelse
 • Øye-infeksjoner
 • Utslett og insektsbitt
 • Stress og depresjon
 • Lavere feber og små forkjølelser
 • Reseptfornyelse
 • Råd og støtte

Det er opp til hver fastlege om de ønsker å tilby sine pasienter muligheten til å bestille videokonsultasjoner. Vi i PasientSky leverer verktøyet, og jobber for at flere klinikker og behandlere skal se verdien av å ta i bruk videokonsultasjon. Med økt konkurranse fra det private, en presset fastlegeordning og travel hverdag, er det viktig å kunne benytte seg av fleksible metoder for å kunne behandle sine pasienter.

Nyere Eldre