Pasient som ressurs

Vi i PasientSky har tro på at pasienten er én av de mest ubenyttede ressursene i helsesektoren. Med PasientSky kan pasientene ta del i sin egen administrasjon og frigjøre verdifulle ressurser for klinikken og helsepersonellet.

Mange spør oss hvordan vi jobber mot å hjelpe klinikkene med å spare tid ved å benytte pasientene som ressurs, i dette blogginnlegget svarer vi på nettopp dette:

  • For hver konsultasjon pasienten bestiller selv via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer klinikken opp mot 4 minutter.
  • For hver konsultasjon pasienten avbestiller selv via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer klinikken opp mot 4 minutter.
  • For hver samtale hvor pasienten identifiserer seg selv, via telefonisystemet vårt, sparer klinikken opp mot 30 sekunder.
  • For hver reseptbestilling pasienten sender via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer klinikken opp mot 3 minutter.
  • For hver e-konsultasjon pasienten sender via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer legen opp mot 10 minutter.

Tenk på hvor mange konsultasjoner, telefonsamtaler, timebestilinger og reseptbestillinger som gjennomføres hos en klinikk per dag. Da kan du gange antallet med tidsbesparelsen og regne ut hvor mange minutter man frigjør på en uke. Denne tiden kan brukes på å gi ekstra service til trengende pasienter, utføre klinisk arbeid eller prioritere andre administrative oppgaver.

Ved å benytte sikker elektronisk kommunikasjon på sikkerhetsnivå 4, kan så og si alle fysiske brev kuttes, og nesten alt kan sendes digitalt via PasientSky. Vi har også tilgjengeliggjort andre handlinger pasienter kan ordne selv:

  • Dersom en pasient mister fakturaen sin, vil vedkommende kunne finne den i PasientSkys app eller pasientportal, i stedet for å ringe til klinikken.
  • Alle pasienter som lurer på om de har opptjent frikort, kan sjekke PasientSkys app eller pasientportal for å se antall betalte egenandeler i år, i stedet for å ringe klinikken. Merk at det er kun betalinger eller fakturaer generert via en Melin terminal som vil vise.
  • Alle pasienter kan endre kontaktinformasjon, adresse og telefonnummer på PasientSkys app eller pasientportal, i stedet for å ringe til klinikken.
  • I vår pasientportal finnes det snarvei til offentlige nettsider som «Bytt fastlege», «Mine vaksiner» osv.

De klinikkene som aktivt benytter PasientSky, opplever at ventetiden på telefon reduseres med 50–60%. Stadig færre pasienter ringer inn daglig fordi de administrerer seg selv. Dette fører til en bedre kundeopplevelse for de pasientene som har behov for å ringe inn og som ofte trenger ekstra service. Helsesekretærene blir også mindre stresset og får mer tid med hver pasient. Som en av våre kunder fint sa: «Før måtte jeg løpe mellom arbeidsstasjonene, nå kan jeg gå».

Vi jobber stadig med å forbedre brukeropplevelsen i PasientSky og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre brukere – kontakt oss på support@pasientsky.no.

Innlegget ble endret 10.05.2017: «Alle pasienter som lurer på om de har opptjent frikort, kan sjekke PasientSkys app eller pasientportal for å se antall betalte egenandeler i år, i stedet for å ringe klinikken.», vi la til følgende tekst: «Merk at det er kun betalinger eller fakturaer generert via en Melin terminal som vil vise.», etter tilbakemeldinger om at dette kunne misforstås.

Kundebesøk av Centrum Fastlegegruppe

Centrum Fastlegegruppe fikk installert Internett og Telefoni fra PasientSky i desember 2016, og har vært kunde av oss i akkurat ett år. Som en bidragsyter til å videreutvikle vårt produkt, inviterte vi klinikken til PasientSkys lokaler på Skøyen.

Centrum er svært fornøyd med produktet i sin helhet, og forteller at det har gjort hverdagen enklere både for de som personell og for pasientene. De legger vekt på hvor betydningsfullt god oppfølging er, og har satt stor pris på vår tilgjengelighet. Helt fra første salgsmøte har de
vært strålende fornøyd med prosessen – fra salg til installasjon, opplæring og oppfølging.

CX/Support er våre kunders førstelinje for support, og medarbeider Pia Lucie Skaanes hadde hovedansvaret for besøket. CX stilte mannsterke med godt humør. På agendaen sto «Introduksjon om innovasjon» fra daglig leder John Creed, «Hvor kommer vi fra og hvor vil vi» fra leder av CX, Jacques Holst, en morsom Kahoot [en gratis spillbasert læringsplattform, red.anm.) der det ble kjempet om «Hvem kan mest om PasientSky» over pizza – i ekte fredagsstil.

Centrum fikk også en omvisning i lokalene på Skøyen, og det ble holdt en åpen og uhøytidelig dialog om løpende saker og tilbakemeldinger på hva vi gjør bra, og hva vi kan gjøre bedre. I tillegg fikk klinikken komme med konkrete ønsker om nye funksjoner og tjenester i PasientSky.
Dette i kombinasjon, er hva vi kaller en vellykket ettermiddag!


Vi håper på å kunne invitere flere av våre kunder til lignende arrangement i fremtiden. Skulle det være av interesse er dere velkomne til å ta kontakt med oss på support@pasientsky.no eller ringe oss direkte på telefon 21 93 19 00.

Nyere Eldre