Vi i PasientSky har tro på at pasienten er én av de mest ubenyttede ressursene i helsesektoren. Med PasientSky kan pasientene ta del i sin egen administrasjon og frigjøre verdifulle ressurser for klinikken og helsepersonellet.

Mange spør oss hvordan vi jobber mot å hjelpe klinikkene med å spare tid ved å benytte pasientene som ressurs, i dette blogginnlegget svarer vi på nettopp dette:

  • For hver konsultasjon pasienten bestiller selv via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer klinikken opp mot 4 minutter.
  • For hver konsultasjon pasienten avbestiller selv via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer klinikken opp mot 4 minutter.
  • For hver samtale hvor pasienten identifiserer seg selv, via telefonisystemet vårt, sparer klinikken opp mot 30 sekunder.
  • For hver reseptbestilling pasienten sender via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer klinikken opp mot 3 minutter.
  • For hver e-konsultasjon pasienten sender via PasientSky-appen eller pasientportalen, sparer legen opp mot 10 minutter.

Tenk på hvor mange konsultasjoner, telefonsamtaler, timebestilinger og reseptbestillinger som gjennomføres hos en klinikk per dag. Da kan du gange antallet med tidsbesparelsen og regne ut hvor mange minutter man frigjør på en uke. Denne tiden kan brukes på å gi ekstra service til trengende pasienter, utføre klinisk arbeid eller prioritere andre administrative oppgaver.

Ved å benytte sikker elektronisk kommunikasjon på sikkerhetsnivå 4, kan så og si alle fysiske brev kuttes, og nesten alt kan sendes digitalt via PasientSky. Vi har også tilgjengeliggjort andre handlinger pasienter kan ordne selv:

  • Dersom en pasient mister fakturaen sin, vil vedkommende kunne finne den i PasientSkys app eller pasientportal, i stedet for å ringe til klinikken.
  • Alle pasienter som lurer på om de har opptjent frikort, kan sjekke PasientSkys app eller pasientportal for å se antall betalte egenandeler i år, i stedet for å ringe klinikken. Merk at det er kun betalinger eller fakturaer generert via en Melin terminal som vil vise.
  • Alle pasienter kan endre kontaktinformasjon, adresse og telefonnummer på PasientSkys app eller pasientportal, i stedet for å ringe til klinikken.
  • I vår pasientportal finnes det snarvei til offentlige nettsider som «Bytt fastlege», «Mine vaksiner» osv.

De klinikkene som aktivt benytter PasientSky, opplever at ventetiden på telefon reduseres med 50–60%. Stadig færre pasienter ringer inn daglig fordi de administrerer seg selv. Dette fører til en bedre kundeopplevelse for de pasientene som har behov for å ringe inn og som ofte trenger ekstra service. Helsesekretærene blir også mindre stresset og får mer tid med hver pasient. Som en av våre kunder fint sa: «Før måtte jeg løpe mellom arbeidsstasjonene, nå kan jeg gå».

Vi jobber stadig med å forbedre brukeropplevelsen i PasientSky og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre brukere – kontakt oss på support@pasientsky.no.

Innlegget ble endret 10.05.2017: «Alle pasienter som lurer på om de har opptjent frikort, kan sjekke PasientSkys app eller pasientportal for å se antall betalte egenandeler i år, i stedet for å ringe klinikken.», vi la til følgende tekst: «Merk at det er kun betalinger eller fakturaer generert via en Melin terminal som vil vise.», etter tilbakemeldinger om at dette kunne misforstås.