PasientSky er stolt over å ha inngått et samarbeid med Martina Hansens Hospital om digitalisering av flere av hospitalets pasienttjenester.

Umiddelbart betyr dette at henviste pasienter hos utvalgte revmatologer, fra og med i dag, kan velge sin egen time gjennom PasientSky.

Martina Hansens Hospital ønsker å være en pådriver for utvikling av teknologiske løsninger som legger til rette for større pasientinvolvering og medinnflytelse. Dette har gjort PasientSky til det naturlige valget som leverandør av dette prosjektet.


Les mer om samarbeidet med Martina Hansens Hospital på mhh.no.