I sommer besluttet Bråset Legesenter å undersøke mulighetene PasientSky-plattformen har åpnet opp for. Nå er de blitt én av PasientSkys mest aktive klinikker.

I dag administreres omkring halvparten av Bråsets time- og reseptforespørsler gjennom PasientSky, slik at både pasientene og klinikken unngår unødvendige telefonsamtaler og dyre SMS-meldinger. I tillegg tilbys pasientene deres nå også e-konsultasjon gjennom PasientSky, og hver lege på klinikken gjennomfører allerede 4–5 e-konsultasjoner daglig.

Blant de viktigste kriteriene for Bråsets valg av PasientSky, var det sikre tekniske fundamentet som nå muliggjør bedre elektronisk pasientkommunikasjon. All kontakt mellom pasient og klinikk i PasientSky foregår på sikkerhetsnivå 4 – i henhold til Norm for informasjonssikkerhet.

En ny elektronisk hverdag

Til tross for interessen for PasientSky, var det også knyttet en del usikkerhet til beslutningen om å ta i bruk en helt ny IT-løsning. Etter flere år med time- og reseptbestilling via SMS, hadde klinikken flere spørsmål å ta stilling til:

  • Klarer pasientene å ta i bruk den nye løsningen?
  • Hvordan skal vi administrere pasientkontakten?
  • Hvordan fungerer løsningen sammen med vårt journalsystem?

Usikkerheten og spørsmålene ble imidlertid fort satt til side på aktiveringsdagen:

Vi mottok en grundig og profesjonell opplæring fra Jacques [implementasjonsansvarlig i PasientSky, red.anm.] På mindre enn én time fikk vi satt oss inn i hvordan løsningen kan brukes på best mulig måte, sier lege Unni Kathrine Gausel.

Allerede samme dag som aktiveringen fikk Bråset forespørsler fra pasienter via PasientSky, og dagen etter hadde de det samme nivået av pasientaktivitet som tidligere.

Vi fryktet at pasientene skulle begynne å ta oftere kontakt på telefon i stedet for å sette seg inn i PasientSky. Pasientene har imidlertid tatt i bruk PasientSky helt naturlig gjennom vår nettside, brasetlegesenter.no og via PasientSky-appen, fortsetter Unni Kathrine.

Unni Kathrine Gausel

Sikkerhetsnivå 4

PasientSkys plattform bruker sikkerhetsnivå 4, hvilket betyr at alle som ønsker å bruke PasientSky, må logge seg inn med BankID eller Buypass.

I stedet for å begrense pasienthverdagen til fysiske legebesøk, telefoner eller brevutvekslinger, kan behandler og pasient nå kommunisere sammen gjennom PasientSky.

Det er viktig at de administrative verktøyene støtter opp om sikkerheten rundt den informasjonen som utveksles, sier John Creed, administrerende direktør i PasientSky.

Selv om den ekstra sikkerheten kan virke tungvint for noen, gjør det altså pasienter og klinikker i stand til å kommunisere på helt nye måter enn tidligere.

Vi setter stor pris på at løsningen vi har valgt tilfredsstiller lover og regler, samtidig som vi kan tilby våre pasienter bedre service mens vi bruker mindre tid på administrasjon, sier lege Annemarie Uhrenholt.

Modulene vi har valgt å ta i bruk i PasientSky er alle en del av de gratisløsningene PasientSky tilbyr. Pasientene slipper derfor å betale for kontakten med oss, og det får vi mange positive tilbakemeldinger på. Et annet viktig element rundt bruken av PasientSky er at vi nå kan kombinere pasientkontakten i systemet med medisinsk oppfølging og råd, hvilket betyr at vi kan gi pasientene en bedre opplevelse, fortsetter Annemarie.

App

– E-konsultasjon er blitt en del av vår hverdag

Bråset Legesenter har også kommet i gang med PasientSkys løsning for e-konsultasjon. De ser på e-konsultasjon som et nyttig supplement til den tradisjonelle kommunikasjonen med pasientene, og nevner blant annet eksempler som:

  • Forenkling av attester og lignende dokumentasjon.
  • Situasjoner der det kan være lettere for pasienten å ordlegge seg skriftlig.
  • Pasienter på reise, kan for eksempel sende fastlegen bilder av utslett, insektbitt og lignende.
  • Oppfølging og registrering av hjemmeoppgaver, som registrering av hodepinekalender og lignende.
  • Pasienter kan følges opp med veiledning eller henvisning i etterkant av prøver, røntgen og andre undersøkelser.

Vi har fått et helt nytt syn på elektronisk pasientkommunikasjon. Vi ser en klar effekt hos både personal og pasienter etter at vi tok i bruk PasientSky, sier Unni Kathrine.

Selv om PasientSky aldri vil kunne erstatte den fysiske kontakten og oppfølgingen mellom oss og pasientene, får pasientene en bedre opplevelse av vårt legesenter, tilføyer Annemarie.

Det har vært en prosess for oss å forholde oss til PasientSky ved siden av vårt journalsystem, men samlet sett gir det oss en bedre arbeidsflyt på kontoret. Vi gleder oss også veldig til de mulighetene vi vet PasientSky kommer til å lansere fremover – særlig deres integrerte telefoniløsning – fortsetter de to legene på Bråset Legesenter.

Bråset Legekontor


Vi takker Annemarie, Unni Kathrine og resten av Bråset Legesenter for tilliten.