PatientSky oppdateres! Nedenfor har vi listet opp oppdateringene som kommer på plattformen 04.09.2019:

 • Et grønt ikon vises ved navnet til pasienten i søkefeltet, dialoger og timer hvis de har brukt PatientSky tidligere.

 • Det vises i timeboken om pasienten har bestilt timen selv via Patientsky-appen eller pasientportalen. Linjen til venstre på timen vil være striplet, og du kan holde musepekeren over for å se tekst.

 • En blå prikk vil lyse på timer som andre brukere er inne på samtidig som deg. Dette hjelper for å unngå dobbeltbookinger.

 • Det vises et varsel dersom det ikke er mulig å sende melding til pasient om timer eller dialoger. Du kan gå rett til pasientkortet via linken for å sjekke og redigere informasjonen.

 • Du kan redigere notater på en oppsatt time som er tilbake i tid.

 • Er du administrator på klinikken din kan du nå sette opp og redigere innstillingene i Post-modulen. Det betyr at du selv kan skru av og på ulike typer meldinger og sette innstillinger for hvem som skal motta og behandle disse.

 • Det er nå mer synlig at pasienten må legges til som deltaker for å kunne motta dialoger.

 • Det er enklere å se om du har mottatt nye meldinger i Post-modulen. Dette indikeres med et varsel på Post-ikonet i modulmenyen til venstre. Her vi du se antall uleste meldinger.

 • Pasientens fastlege vil være synlig i alle postkasser under Post-modulet. Ved å huke av for "Fastlege" i visningsinnstillingene, vil du få en rask oversikt over den aktuelle fastlegen til pasienten.

 • Innloggingssiden til klinikkportalen er oppdatert, og det linkes tydeligere til pasientportalen.
 • Dersom det er lagt til relasjoner på en pasient, vil du med kun ett klikk kunne gå direkte til relasjonens pasientkort.
 • Det vil nå være lettere å forlenge en oppsatt time. Kun med ett museklikk vil du nå kunne klikke og dra på timen for å forlenge den.

 • Når du oppretter en hendelse i timeboken, vil du se at det påkrevde feltet nå heter "Notat" og ikke "Kommentar".

 • Du kan nå avslutte en gruppetime før det har gått 5 minutter etter at pasienter har blitt lagt til i timen.

 • Når du setter opp en time uten å ha en pasient i søkefeltet vil fokus flyttes til feltet "Notat" når du har lagt til en pasient. Dersom du allerede har en pasient i søkefeltet når du setter opp timen vil du fokus flyttes rett til feltet "Notat".

 • Når du endrer visningsinnstillingene i timeboken lukkes vinduet automatisk når du lagrer.
 • I problemlisten inne i journalen, kan du enkelt markere et problem som viktig, og du kan like enkelt fjerne problemet som viktig.

 • Du har nå mulighet til å gå direkte videre til Arbeidsplanen fra ukemalen. På denne måten vil du kunne spare tid og klikk, og kan enkelt fullføre planleggingen av timeboken din.

Det er også mindre feilrettinger i denne oppdateringen. Disse er som følger:

 • Hvis du som behandler ikke ønsker å se helgene i din timebok, vil du nå kunne huke av for "Skjul helg", og kan navigere deg fra dag til dag, fra uke til uke, og i visningsgrupper uten å måtte bla deg igjennom helgen.
 • I kundelisten vil du nå kun ha mulighet til å deaktivere en registrert bedrift fra fanen "Basisinformasjon".
 • En rekke snarveier er endret. Når du nå eksempelvis ønsker å legge til nye widgets, vil du ikke bruke feil pluss-ikon, og kan enkelt skille mellom hva som er snarvei og hva som er "legg til widgets".
 • Når du nå holder musepekeren over en uke i arbeidsplanen med stengte dager, vil du raskt kunne se hva dette gjelder, både om det er helligdager samt stengte dager dere selv har lagt til på klinikken.
 • Du vil nå ikke lenger kunne legge til negative verdier i feltet "Maks selvbestilte timer" under "Innstillinger" i Timeboken. Dette gjelder også samme felt når det kommer til innstillinger for timetyper.
 • Feilen som gjelder den typografiske oversikten i journalen er nå fikset. "Kroppen" vil ikke nå lenger kunne flyttes bort fra oversikten.
 • Det er endret til maks 2000 tegn per melding, når en pasient sender e-konsultasjon til en behandler.
 • For dere som ikke har NHN, vil feltet "Funksjonsnivå/hjelpetiltak" nå være fjernet på utskriften når dere sender en epikrise. Dette fordi feltet har arvet teksten fra feltet "vurdering" og  det har ikke hatt noen spesiell hensikt utenom å kopiere tekst fra feltet "vurdering".
 • Feilmeldingen som kommer opp i feltene under "Innstillinger" i Timeboken, er nå rettet, og du får opp riktig feilmelding. Dette gjelder feltene "Maks antall timebestillinger som kan bestilles av pasienten selv", "Hvor mange dager i forveien kan pasienten bestille online", og "Hvor mange timer før starttidspunkt, fjernes timen fra online bestilling".
 • Når du oppretter et regningskort etter en gruppetime, vil nå aktøren for det aktuelle regnskapet være synlig.
 • Unødvendige markeringer for obligatoriske felt, som ikke er obligatoriske er nå fjernet. Dette gjelder ved opprettelse og redigering av timebøker i Timebok-modulet.
 • Når du oppretter ny journalmal, vil du ha mulighet til å scrolle ned i vinduet dersom det er mye tekst i malen.
 • Når man oppretter en postmal, vil feltet for dato når man velger at meldingen krever svar, bli obligatorisk felt som må fylles ut før man kan lagre.
 • Dersom du oppretter en timetype og velger 0 min under feltet "Varighet", vil du nå få opp riktig feilmelding.
 • E-apotek er når fjernet fra Klinikkportalen og Pasientportalen da dette ikke lenger er tilgjengelig.
 • Du kan nå opprette kontakt direkte fra telefoni
 • Knappen "Avslutt time" vil ikke lenger være synlig på en avsluttet gruppetime. Dersom en gruppetime er avsluttet og eventuelt fakturert, vil du nå se knappen "Logg". Dette gir deg mulighet til å se en loggføring av hva som ble skrevet som gruppenotat, og  eventuelle regningskort som ble opprettet.
 • Dersom det er lagret flere telefonnummer på en pasient, som for eksempel et nummer for fasttelefon og et for mobil, vil pasientens mobilnummer automatisk foretrekkes. Du kan blant annet enkelt se hvilket nummer som pasienten kan nåes på direkte i timeboken.
 • Det er nå en tydeligere markering av dags- og ukesvisning inne i timeboken, ved at du for eksempel vil kunne se en linje under den aktuelle dagen musepekeren din står på i ukesvisning.
 • Når du opprettet regningskort på pasienter som har deltatt i en gruppe, vil du nå kunne se aktøren for det regnskapet du har valgt i dette tilfelle.
 • Dersom du har filtrert filene i filarkivet ved bruk av koder, vil du nå kunne nullstille søket normalt.