Digitalisering av helsesektoren er i full gang, og vi i PasientSky er glade for å ha så mange dyktige digitale kunder. Vi tok et dypdykk ned i vår kundebase for å finne noen som fortjente litt ekstra oppmerksomhet fra 2017.

Før vi startet letingen ville vi definere hva vi mener med en digital klinikk, og ble derfor enige om følgende definisjon:

"En klinikk som har tatt i bruk nye innovative IT løsninger, som hjelper både ansatte og pasienter til en forenklet hverdag."

Deretter satte vi opp en del kriterier for å kunne ta en god beslutning:

  • Antall timer tilgjengelig online som pasientene kan bestille
  • Antall besvarte elektroniske meldinger (e-konsultasjoner, reseptforespørsler, e-dialoger ++)
  • Klinikken må ha videokonsultasjon som en del av behandlingstilbudet til sine pasienter
  • Klinikken må fremstå som fremtidsrettet med gode digitale flater med informasjon til pasienter (Nettside, sosiale medier, digitale skjermer på klinikken)

I desember gjennomførte de ti mest aktive kundene våre 25 000 e-konsultasjoner tilsammen. Vi hadde derfor flere gode kandidater oppe til vurdering. Til slutt falt valget på en klinikk som virkelig har gått i front for den digitale utviklingen: Sørlandsparken Legesenter.

Klinikken installerte PasientSky i 2017, og valgte tidlig å publisere mesteparten av timeboken sin til pasienter for online bestilling. Dette fører til god tilgjengelighet for pasientene, slik at de enkelt kan bestille timer via PasientSky appen eller pasientportalen vår. For klinikkens del resulterer denne måten å jobbe på at det blir færre innringere til klinikkens resepsjon, og helsesekretærene får bedre tid til å ta seg av pasienter på klinikken, samt betjene de som faktisk ringer inn.

De valgte også å starte med både e-konsultasjon og videokonsultasjon. Dette brukes aktivt i oppfølging av mindre alvorlige diagnoser, samt for å besvare spørsmål pasientene måtte ha i forbindelse med sin helse. Dette fører til en tryggere opplevelse for pasientene, med en tettere dialog direkte mellom behandler og pasient. Ved å tilby elektroniske løsninger for konsultasjoner sparer både legene og pasientene tid. Legene kan behandle flere pasienter per dag, og pasientene trenger ikke nødvendigvis besøke klinikken for å få behandling ved mindre alvorlige diagnoser.

Vi gratulerer Sørlandsparken Legesenter med årets digitale klinikk 2017! Vel fortjent