Klinikkadministrasjon

 • Hele modulen har gjennomgått en forbedring av brukergrensesnitt og layout.

alt

 • Mulighet til å opprette ulike stillingstyper på klinikken. Dette fungerer som en mal for de stillingstypene klinikken er avhengig av for å kunne fungere på daglig basis – f.eks «Assistent» og «Lege». Dette gjør det enkelt og sette inn en ny ansatt som får standardinnstillinger og tildeles de tilganger og rettigheter en bruker i den aktuelle stillingen vanligvis skal ha.

 • Mulighet for å fortelle plattformen hvilke tjenester din klinikk leverer, f.eks. «Medisin – Allmenpraksis».

 • Mulighet for å angi spesifikke handlinger eller ansvarsområder på brukere og stillingstyper. Dette kaller vi for «Funksjoner». Du kan tenke på det som en emneknagg/hashtag, f.eks. «håndtere telefonkø», «håndtere post».

 • Automatisk import av fastlegelistene. Du slipper nå å laste disse opp manuelt hver måned. PasientSky trenger en fullmakt for at dette skal kunne tre i kraft. Ta kontakt med vår supportavdeling.

 • Endret design og layout i forbindelse med å sette opp stengedager og åpningstider på klinikken.

 • Nytt oppsett og layout for administrasjon av nettside. Rediger nettsiden i ett nytt og forbedret grensesnitt.

 • Oversikt over aktive og eventuelt inaktive moduler. Se hvilke moduler klinikken har aktivert eller deaktivert. Se også om praksisen din er aktivert for å ta imot henvendelser eller timebestillinger fra pasienter via app og pasientportal.

 • Opprett egendefinerte pasientlister og knytt disse til en timebok eller gi de mulighet til å initiere en kommunikasjonstype inn til klinikken. Kan være nyttig for praksiser som f.eks. kun tar i mot henviste pasienter.

 • Opprett dynamiske eller statiske grupper som kan benyttes i ulike kanaler (mot pasient, internt og mot tredjepart) offline eller online. Større mulighet for å spesifisere hvilke tjenester praksisen skal gjøre tilgjengelig i de ulike kanalene.

 • Dynamiske grupper gjør det mulig å knytte en stillingstype eller funksjon mot en gruppe. Dette vil si at brukere som har stillingstypen eller funksjonen automatisk blir del av gruppen.

 • Grupper dere ikke benytter på klinikken, kan slettes.

Brukeradministrasjon

 • Mulighet for å angi en bruker som vikar for en annen bruker og overta stillingen til hovedbrukeren midlertidig.

 • Mulighet for å legge inn fravær. Pasienter som prøver å ta kontakt med deg i perioden fravær er angitt vil få beskjed at du er borte under angitt periode, og at lengre svartid må påberegnes.

alt

 • Sjekk inn eller ut av en gruppe og funksjon, avhengig av hvilke oppgaver du skal løse, f.eks. en helsesekretær som jobber både i resepsjonen og på lab.

alt

 • Skill mellom din tilgjengelighet i ulike kanaler (mot pasient og internt) i online og offline kanaler, f.eks. hvis du ikke ønsker å være tilgjengelig på telefon for pasienter, men du ønsker å være tilgjengelig internt.

 • Mulighet for å fortelle plattformen hvilke tjenester du som bruker kan utføre og innen hvilket område du yter tjenestene.

alt

 • Mulighet til å stille inn tilgang til ulike moduler per bruker.

alt

Post

 • Større konfigurasjonsmuligheter for ruting av innkommende meldinger.

alt

Telefoni

 • Alle telefonnummer kan klikkes på og nummeret ringes direkte.

 • Mulighet for å søke på og ringe til en gruppe. Det ringer da hos alle brukere tilknyttet, første person som tar samtalen mottar.

 • Søk på stillingstype på klinikken og få opp alle brukere som har denne stillingstypen.

alt

 • En pasient som ikke har pasientrelasjon til klinikken fra tidligere, kan nå enkelt legges til dersom pasienten har identifisert seg ved innringing, og finnes globalt på plattformen til PasientSky (hvis pasienten har betalt på en Melin Medical-terminal eller er pasient på en annen klinikk).

alt

Timebok

 • Bookede konsultasjoner tilpasses ikke andre tidssoner.

 • En gruppe og en stilling kan eie en timebok, dette betyr at alle som er i gruppen kan planlegge i den aktuelle timeboken. Dersom en bruker slutter beholdes dataen i timeboken for en person som eventuelt tar over for en annen, ellers har hele gruppen tilgang på data.

 • Arbeidsplanlegging er åpnet igjen – planlegg uker og år.

 • Planlegg inneværende år, neste år og året etter (3 år er tilgjengelig for planlegging i arbeidsplanen).

 • Årsak og besøksadresse er skjult under «Annet».

alt

Timeforespørsler

 • Velg hvem pasienten skal se i mottakerfeltet når de forespør en time (stillingstype, stilling, gruppe, funksjon).

alt

App

 • Indikasjon på om behandleren din er på ferie eller borte fra jobb.

 • Velg om du som pasient ønsker å sende en melding til både behandler og vikar om din behandler er på ferie.

alt

 • Pushvarsler på Android.

For mer informasjon om hvordan du benytter de nye funksjonene kan du besøke vårt hjelpesenter, samt kontakte oss på support@pasientsky.no eller 21 93 19 00.