Endringslogg 11.12.2019

PatientSky er oppdatert!

Følgende feilrettinger og forbedringer er gjort i denne oppdateringen:

 • Vi har oppdatert tidsvalideringen for overlappende regningskort som skal sendes inn til Helfo. Les mer om tidsvalideringen her.
 • Nå varsler vi når pasienten har yrkeskade (eller annen garantikode) uten at det er lagt inn på regningkortet.
 • Vi har forbedret oppsettet av papir-epikriser. Rekkefølgen på print stemmer med det man ser i UI.
 • Inaktive timebøker vil nå ikke synes i lister der takster på timentypen skal velges.
 • Feilrettinger gjort for brukerlistene i regnskap.
 • Feilrettinger gjort for skjema "Legeerklæring ved arbeidsuførhet".
 • Feilretting ved utfylling av sykemeldinger.
 • Kommentarer som legges til for tilbakebetaling via Melin-terminal vil nå vises.
 • Registere manuell betaling selv om pasienten ikke har betalt via en integrert betalingsterminal er nå mulig.
 • Dersom pasienten er registrert med en fakturaadresse, vil denne automatisk legges til på regningskortet.
 • Vi har også gjort en rekke andre oppdateringer i vår økonomi-modul.

Endringslogg 04.12.2019

PatientSky oppdateres!

I denne oppdateringen vil du se flere forbedringer og feilrettelser:

 • Mulighet til å søke på pasientens telefonnummer i søkefeltet
 • Mulighet for å kopiere innhold på regningskort som krediteres over på nytt regningskort
 • Fjernet unødvendig mellomrom for å spare plass i listen over uferdige oppgaver
 • "Gå til journal"-snarveien, for oppslagsfunksjon mot andre journalsystemer, finnes nå på en oppsatt time og i en dialog (igjen)

Vi har gjort en gjennomgang av hvordan man kan bruke timer i fortid.

 • Man kan legge til pasienter på timeluker som er tilbake i tid.
 • Man kan endre på tidspunktene for timer tilbake i tid
 • Man kan endre på timetypen for timer tilbake i tid
 • Man kan dra og slipp timer uansett om sjekk inn status eller om det er tilbake i tid.

Annet:

 • Stabilisering og feilretting av Desktop Service
 • Feilretting og stabilisering av forsikrings-modulen
 • Feilretting i "Nytt dokument" hvor du nå kan søke etter kontakter og legge disse til som mottakere av dokumentet
 • Fjernet dokument emne fra forhåndsvisning
 • Spesialisering kan nå legges til som placeholder når du oppretter dokument
 • Refunderte og krediterte regninger viser regninger som ble brukt

Diverse forbedringer i Telefoni-systemet:

 • Historikk over tapte anrop til gruppe/funksjon
 • Vis telefonnummer i en aktiv samtale
 • Søk i historikk på pasientens navn
 • Tilgang til historikk i en aktiv samtale
 • Tilgang på innstillinger i en aktiv samtale
 • Logikk og informasjon i historikken
 • Stabilitet og feilretting i sensitivitet ved hoover-over på Telefoni-ikonet
 • Mulighet for å ringe nummer med mellomrom mellom tall
 • Legg til nummer på identifisert pasient
 • Feilretting på "legg på"-knapp

Endringslogg 22.11.19

PatientSky oppdateres med følgende endringer og feilrettinger:

 • Regningskort som markeres som "Betal senere", vil kunne bli sendt med i HELFO-oppgjør.
 • Alle brukere vil nå ha tilgang til oppsett av økonomimodulen med flere rettigheter enn før. Nå kan alle brukere opprette sitt eget regnskap uten å ha rettigheter som klinikkadministrator. Vanlige brukere kan også se oversikt over takster og har mulighet til å endre klinikkens egenopprettede takster, som opprettes av klinikkadministrator. I tillegg vil alle brukere ha mulighet til å eksportere sine egne rapporter.
 • Forbedret informasjon til deg som forsøker å ta i bruk økonomimodulen for første gang uten å ha opprettet regnskap.
 • Forbedret informasjon om nødvendig konfigurasjon av timeboken for deg som tar den i bruk for første gang.
 • Endring i undermenyen i Timeboken. Du vil nå finne Visningsinnstillinger og Innstillinger under Annet.
 • Forbedringer i oppsettet av timetyper
 • Gjort muligheten for å gå fra å opprette eller endre en ukemal til arbeidsplanen mer intuitiv
 • Forbedret redigeringen av stengte dager via arbeidsplanen
 • Forbedret visning av din timebok. Du vil nå bli stilt noen enkle spørsmål når du går inn i timeboken slik at visningen av timeboken tilpasses dine ønsker.
 • Forbedringer gjort for personlig kontekst
 • Rettet feil knyttet til meldinger fra NAV der deler av meldingen ikke var synlig for brukeren

Endringslogg 21.11.2019

Vi har oppdatert PatientSky-portalen!

Brukermanualen direkte i PatientSky
Nå har du raskere og enklere tilgang til vår brukermanual. Brukermanualen finner du i bok-ikonet nederst til venstre.

Legge til og fjerne pasienter på tidligere gruppetimer
Du har nå mulighet til å legge til og fjerne pasienter fra tidligere gruppetimer før den er avsluttet.

Sist brukte timetyper
Sist brukte timetyper vil nå ligge øverst i listen når du setter pasienten opp på ny time i timeboken.

Vi har også gjort en del feilrettinger:

 • Mulighet til å slette lab-bestillinger dersom det er gjort en feil.
 • Dersom man legger til takster med navn 5, 7, 8,  11 og 12, vil man få en varsling da HELFO-takster allerede har brukt disse.
 • Grønn prikk som indikerer at pasienten bruker PatientSky-portalen eller appen vil nå vises på aktiv pasient i søkefeltet.
 • Autotakster legges ikke til på nytt, dersom de fjernes og det blir brukt andre takster.
 • Autotakser vil ikke legges til på nytt, når man åpner et allerede opprettet regningskort. Dette gjelder IKKE gruppetimer.

Endringslogg 14.11.19

PatientSky oppdateres!

Klinikker som benytter vår telefoniløsning har nå tilgang til flere anropsinnstillinger og anropshistorikk. Merk at kun klinikkadministrator på klinikken har tilgang til anropsinnstillingene. Historikken kan ses av alle.

Spill inn egne lydfiler
Dere kan nå administrere, spille inn og laste opp lydfiler selv. På denne måten kan dere selv tilpasse informasjonen som blir gitt til innringer, uten å måtte kontakte PatientSky support. Dette gir større fleksibilitet dersom dere for eksempel ønsker å gi tilpasset informasjon om stengte dager og åpningstider i høysesong eller i andre tilfeller.

Rediger åpningstider for telefonen
Dere har nå muligheten til å administrere åpningstiden for telefonen deres for uken dere er inne i. Dersom dere eksempelvis må stenge telefonen en dag, kan dere huke bort dagen det gjelder fra ukeplanen.

De nye innstillingene finner dere ved å gå til Telefoni-ikonet, velge Felles innstillinger, og Administer.

Lær mer om anropsinnstillingene i vår brukermanual.

Anropshistorikk
Nå har dere også mulighet til å se deres egen og klinikkens anropshistorikk. På denne måten får dere full oversikt over inngående, utgående og tapte anrop og kan ringe direkte tilbake fra anropshistorikken. Se hvordan i vår brukermanual.

Eldre