Oppdateringer på telefonisystemet

Telefonisystemet har fått følgende justeringer:

Frontend

 • Varsel når du blir logget ut, siden du er logget på et annet sted. (annen fane eller annen maskin) "Telefonen din frakobles da din bruker er aktiv på en annen enhet. Klikk på telefon-ikonet for å tilkoble på nytt"
 • Varsel og avvisning når en bruker prøver og logge seg på telefonsystemet, men samme bruker har en samtale i en annen tab/browser eller på annen device. "Kan ikke tilkoble telefonen akkurat nå. Brukeren din har en aktiv samtale på en annen enhet."
 • Navn i «pålogget» widget endres dersom en ansatt endrer navn
 • Automatisk connect til voip - fikser mid-call connection issue.
 • Kan legge på etter 3 sekunder fra headset(fra tidligere 8 sekunder).

Backend/Server

 • Ryddet opp eldre modul (fjernet rundt 150 eldre eller ubrukte modul) Dette kan føre til bedre stabilitet på systemet, og har kjørt stabilt på testmiljøet i 2 måneder.

Mindre oppdateringer

PasientSky har fått følgende justeringer:

Timebok

 • Innholdet av hendelser kan ses via høyre klikk

 • Endret default grid-innstillinger i Timebok til å ha et mer sømløst look.

 • Byttet ikon for "Klipp ut" timen i timebok - Nå en saks.

 • Klikk på timen i Widget, aktiverer pasienten i søkefeltet.

 • En bedre indikator for timen funnet via pasientkortet. Klikk på timen du ønsker å se i pasientkortet, og du får opp timeboken til behandleren med den aktuelle timen markert.

 • Velg å kunne vise signatur til fastlege på timeluken til pasienten.

Enkel timebok

 • I enkeltimebok: Flyttet "Fastlege" ved siden av "Ønsket behandler" og flyttet "Pasientbemerkning" ned hvor fastlege var.

 • I enkeltimebok: Rettet knappen "Send" til "Svar".

Post

 • Endret "Innboks" til "Ulest" i Post.

 • Endrer standardinnstillingene i alle postkasser til å vise det mest relevante.

 • Uleste meldinger er nå indikert med blåkant og fet skrift.

 • Frigjort plass i alle postkassene ved å "gjemme" søkefeltene. Du finner nå søkefunksjonen ved å klikke på Søk.

 • Endret Gjøremål til To do

Generelt

 • Ny innloggingsside for helsepersonell. Dette er for å hjelpe pasienter som har klikket feil.

 • Endret standardinnstillinger for widget-innboks – alt ulest og Gjøremål.

 • Lagt til direkte link til fjernstyring inne på hjelpesiden i PasientSky.

Telefoni

 • Automatisk aktivering av reserve-telefon dersom en klinikk mister internett. Etter 3 minutter vil det automatisk bli aktivert en reservetelefon.

 • Lagt til mulighet for å måle lydkvalitet på samtaler i Google Chrome.

 • Forbindelse mellom basestasjon og headset opprettes med én gang innringer er i kø slik at innringer hører de første ordene som blir sagt.

 • Validering av lyd-output både før oppringing og før åpning av innstillinger, i stedet for kun ved refresh av siden.

 • Defaulter til 'standard' hvis innstilt enhet er blitt ugyldig siden page-load (unplugged etc.)

 • Symmetrisk RTP er blitt rullet ut til alle klinikker.

Mindre justeringer

PasientSky har fått følgende oppdateringer:

 • Desktop service from 1.0.5 to 1.0.6
 • Fixed user settings.
 • Fixed several minor JS issues.
 • Fixed corrupt cookie issue.
 • Fixed a issue where 0% volume in sound settings would reset settings.
 • Disabled following browser (input) audioprocessing:
  • Echo Cancellation
  • Automatic Gain Control
  • Noise Supression
  • High Pass Filter

Mindre justeringer

PasientSky har fått følgende oppdateringer:

Generelt

 • Ved første innlogging i klinikkportalen, vil brukeren nå bli sendt direkte til sin klinikkontekst i stedet for personlig kontekst.
 • Pasienter uten en registrert fastlege har nå ikke lenger en standardklinikk. Gjelder både pasientportalen og appen.
 • Markøren i fritekstfelt hopper ikke lenger frem i teksten hvis man skriver fort.
 • Diverse forbedringer av pasientsøket.
 • Tooltip vises nå korrekt uansett hvor musepekeren befinner seg.

Timeforespørsler

 • Søk er forbedret og har nå blant annet bedre støtte for æ, ø og å.
 • Alle deltakere har nå samme skriftfarge (gjelder også andre modulerer som opererer med deltakere), mens pasienter fremheves med en turkis prikk.
 • Mulighet til å sende svar på timeforespørsel uten en behandler fra behandlerlisten (for å ta høyde for labbesøk, time hos turnus, vikar, o.l.)
 • Tooltip for avlys konsultasjon er lagt til.
 • Kommende timer på pasientkortet forsvinner ikke før dagen er omme.

Timebok

 • «Timebok» på pasientkortet vises i forhåndsvisningen på pasientkortet.
 • Henvendelsesårsak vises nå på pasientkortet.
 • Mulighet for å avlyse timer tilbake i tid er lagt til.
 • Mulighet for å booke timer tilbake i tid er lagt til. Dobbeltklikk til høyre for timeuke.
 • Sender ikke notifikasjoner på bestilte, flyttede eller avlyste timer hvor konsultasjonsdatoen er tilbake i tid (for å ta høyde for at pasienter ikke får melding om at de har fått time på et tidspunkt som allerede har vært).
 • Fjernet kommentarfeltet til pasientene når de avlyser for å unngå at de formidler viktige ting gjennom en kanal som ikke skal brukes til sensitiv kommunikasjon.
 • Kommende timer på pasientkortet forsvinner ikke før dagen er omme.
 • Det er nå mulig å sortere rekkefølgen av timebøker i visningsgrupper.
 • Hvis man flytter en time til samme dato og tid får ikke lenger pasienten en ny notifikasjon.
 • Kalenderinnstillinger resettes ikke tilfeldig lenger.
 • Diverse forbedringer av pasientsøket.

Oppdatering av klinikkportalen

Torsdag 16. juni 2016 kom vi med følgende forbedringer som gjør det enda lettere å bruke PasientSky for helsepersonell.

Generelt på klinikkportalen:

 • På alle «Aktiv pasient»-komponenter finnes det nå et nytt ikon. Ved å trykke på dette kopieres fødselsdatoen/D-nummer til den aktive pasienten.
 • Kontrastnivået på menyknappene i bunnen av dashboard er forsterket.
 • På pasientkortet er Endre endret til Endre fastlege.
 • Bedre validering av fødselsdatoer på nye pasienter.
 • Fikset litt på TAB-indekseringen i organisering av dashboard generelt og i Internet Explorer 11.
 • Mindre tilpasninger i visningen av timer på pasientkortet.
 • Mindre tekstrettelser generelt på plattformen.
 • Rettet en feil der Internet Explorer lukker ved bruk av brukergrupper og tildeling av autentisering på sikkerhetsnivå 3.

Time og resept:

 • Endring av kontraster på ønsket tidspunkt (08.00-10.00, 10.00-14.00 og Etter 14.00).
 • Endring av pasientkomponenten i nye og håndterte forespørsler slik at man mer informasjon.
 • Lagt inn Kopier fødselsdato på pasientkomponenten i forespørselen.
 • Sortering av forespørsler i listen Forespørsler. Ønsket dato nærmest dagens dato øverst.

Post

 • Rettet en feil der en åpen dialog ikke minimeres ved endringer i grid.
Eldre