Change log 6.desember 2018

PasientSky klinikkportal er oppdatert og har fått følgende endringer:

 • Nye kundetyper: Angi om klinikken er en enkel klinikk, helsesenter eller sykehus, basert på antall avdelinger.
 • Angi ulike avdelinger dersom du har et helsesenter- eller sykehusoppsett
 • Angi egne kliniske områder for hver avdeling
 • Angi hvilke avdelinger de ulike ansatte jobber i
 • Hver avdeling kan bli konfigurert til en egen silo av data, som gjør at du kan holde data i avdelingen, eller velge å dele den.
 • Hver avdeling kan ha et eget navn
 • Hver avdeling kan angi hvilket level de har på data. Enten vanlig klinisk journaldata eller sensitiv journaldata - basert på hvilket klinisk område de opererer i.
 • Nye ikoner på Tilgang og rettigheter (alle steder i applikasjonen)
 • Ny inndeling på Tilgang og rettigheter
 • Bedre innstillinger av tilganger for journal og journaldata på avdeling, stillingstype og bruker
 • Rolle er lagt til. Rolle = Stillingstittel. Dette kan angis i fritekst.
 • Sett opp en avdeling som eier av en gruppe eller en kommunikasjonstype
 • Deler av journalen kan være utilgjengelig for brukere som ikke har fått tildelt tilgang
 • Legg til offentlig navn på din bruker. Dvs: Du kan endre navnet ditt til Dr.Test mot pasientene om du ønsker det (i app og pasientportal).
 • Legg til HER-ID på ansattkortet til bruker

Changelog 06.november 2018

PasientSky har gjennomgått endringer, som vil være tilgjengelig 07.november:

Generelt:

 • Vinduer i applikasjonen lukkes nå alltid ved å klikke utenfor et åpent vindu eller ved å trykke esc på tastaturet.
 • Feilrettinger i Firefox
 • Stabilitet og feilrettinger generelt på plattformen

Timebok:

Endringer som påvirker eksisterende kunder:

 • Klinikken kan nå sette individuelle innstillinger (på klinikk-, kalender- og timetype nivå) for når en time skal gjøres tilgjengelig online, og hvor mange timer pasienten selv kan bestille online. Kan brukes av de som f.eks ønsker at noen akutt-timer skal gjøres tilgjengelig online hver dag.

 • Velg om timetypen skal kunne avbestilles av pasienten selv online, og hvor lang tid i forveien den skal kunne avbestilles. Nyttig for kunder som ønsker å ha time samme dag, ø-hjelp eller akutt-timer.

 • Avbestillinger, blokkering og tilgjengelighet kan settes som en innstilling for enten hele klinikken (som tidligere), per timetype eller per kalender.

 • Timetyper kan gjøres inaktive, slik ikke alle timetyper fremstår ved opprettelsen av timeluker.

 • Legg til en mal fra Post-modulen og send denne automatisk ut til pasienter som bestiller en time. Feks, for å gi pasienten enda mer informasjon angående timen.

 • En ny type konsultasjon har blitt lagt til: Skjulte timer. Dette er timer som ikke vises til pasienten i app eller på nett. F.eks for telefontimer der behandler har planlagt å ringe pasienten, men ikke ønsker at pasienten skal se timen online.

 • Opprett hendelser på tvers av timebøker. Nyttig dersom det er flere behandlere som skal på samme kurs eller av andre grunner skal blokkere timebøkene sine.

 • Presiseringer i mini-kalenderen og endring i backend som gjør at fargene indikerer status på timer som er bestilt/satt opp. Gjør det enklere for behandlere og se når neste ledige time er. Viser faktiske ledige timer, og ikke kun ledige online timer.

 • Det er nå mulig å se hvem som har sjekket inn en pasient på timen.

 • For kunder med egen nettside. Det er nå mulighet (via PasientSky support) og få en link som sikrer at pasienten sendes direkte til klinikkens tilbud i Pasientportalen.

For pasienten:

 • Oppdatert flow for bestilling fra pasientens side i app og på nett: Når pasienten skal søke etter behandling kan de enten søke på klinikker, eller på klinisk område. F.eks om pasienten ikke vet hva en fysioterapeut heter, men ønsker fysioterapibehandling.

 • I tillegg kan pasienten kan velge timetype i bestillingsflowet. På denne måten ser de forskjell på hvilken timetype de prøver å bestille.

Ekstra funksjonalitet for fysioterapeuter, manuell terapeuter og kiropraktorer i Timeboken er tilgjengelig. Aktiveres av PasientSky ved å legge til lisensen "avanserte innstillinger" i Timeboken:

 • En person kan eie en timetype, på denne måten kan ingen andre gjøre innstillinger eller endre timetypen.

 • Opprett og administrere gruppetimer. For timer som skal ha flere deltakere. Kan gjøres tilgjengelig for pasienter, slik at de kan bestille gruppetimer selv.

 • Informasjon om estimert kostnad for pasienten - på timetypen. Dette vises til pasienten når de skal bestille time i app eller på nett.

 • Sett en lokasjon på timetypen slik at pasienten får beskjed hvor timen finner sted. Dette vises til pasienten når de skal bestille time i app eller på nett.

 • Legg til ekstra informasjon som pasienten trenger når de bestiller time. Feks: Husk badetøy til en svømmetime.

 • Online bestilling kan blokkeres etter et valgt antall timer før start av timen. For timer som feks. krever planlegging.

 • I ukemaler kan du sette en innstilling på om timetyper skal vises som "Alle" eller "Første ledig". Dette er nyttig for behandlere som ønsker å fylle opp dagen sin, uten at det bestilles en time kl 18 og ingen mellom 12-18.

Videomodul:

 • Klikk for å aktivere interne anrop - fikser problem med at brukere ofte åpner videoanrop når de prøver å åpne telefoni.
 • Sekretærer kan nå bestille videokonsultasjoner for behandlerne, selvom de ikke har videomodulen aktivert.
 • Små endringer i teksten i det virtuelle venterommet som gjør det enklere for pasienten å forstå at legen kan være forsinket, men er på vei.

Venteliste funksjonalitet

 • Administrer og opprett ventelister for pasienter

Forsikring (i pilot)

 • Muligheten for å aktivere forsikringsmodul
 • Send oppgjør og forsikringssaker til ulike forsikringsselskap
 • Integrert med oppgjørskontoret som gir deg treff deg på ca 60% av SakIDene.
 • Registrer forsikringskrav manuelt

Journal og regningskort/økonomi-modul:

 • PasientSky lanserer nå sin egen journal med økonomimodul! Fysioterapeuter er de første som kan benytte journalen. Du kan lese mer, og se video på våre nettider: www.pasientsky.no. Vi lanserer til kiropraktorer og fysioterapeuter med driftstilskudd i februar 2019, og allmennleger kan starte i mai 2019.

Kontakt oss på info@pasientsky.no om du ønsker mer informasjon.

Oppdatering 07.08.2018

PasientSky klinikkportal har fått følgende oppdateringer:

 • Farge i grensesnittet er endret fra grå til hvit for et mer klinisk design.
 • Endret farge i menylinjen til hvit (fra grå) 
 • Endret ikoner fra rund form til firkantet (Gjelder knapper og bilder)
 • Lagt til kolonne på pasientkortet under Administrasjon: Europeisk Helsetrygdekort, samt Forsikringer
 • Flyttet på knapper i Widgets - du kan nå enkelt gå rett til aktuell modul, samt benytte deg av snarveier 

PasientSky oppdatering 28.juni

PasientSky er oppdatert med følgende:

PasientSky App og Pasientportalen:

 • Samtykke og personvernerklæring har fått oppdatert tekst i forhold til GDPR.

 • Oppdatert tekst når du bestiller en videokonsultasjon i forhold til HELFO og frikort.

 • Tidssone fix - bestiller du time i en annen tidssone enn Norge, vil timen bli bestilt i Norsk tidssone. Flere pasienter opplevde å bestille time i utlandet, komme hjem og møte opp på feil tidspunkt.

 • Andre mindre feilrettinger

Changelog 22.november

PasientSky er oppdatert med følgende:

 • Avbestillingsliste i Timeboken
 • Admin-tab på Pasientkortet: Angi garantikode, språk pasienten snakker og eventuelt behov for tolk
 • React 16 oppdatering
 • Mindre feilrettinger
Eldre