Mindre oppdateringer

PasientSky får følgende justeringer:

Timeforespørsler

 • Flyttet "Fastlege" ved siden av "Ønsket behandler" og flyttet "Pasientbemerkning" ned hvor fastlege var.

 • Rettet knappen "Send" til "Svar".

 • Lagt inn begrenset antall tegn når en pasient forespør time.

Timebok

 • Endret default grid-innstillinger i Full Timebok.

 • Se og redigere timer i fortiden

 • Byttet ikon for "Klipp ut" timen i timebok - Nå en saks.

 • Klikk på timen i Widget, aktiverer pasienten i søkefeltet.

 • Flyttet besøksadresse og Årsakskode ut av hovedvinduet når man skal sette opp en time på en pasient i Full Timebok.

 • Du kan finne en oppsatt time fra pasientkortet. Klikk på timen du ønsker å se, og du får opp timeboken til behandleren med den aktuelle timen markert.

 • Lagt til muligheten for å se om timen er booket av pasienten selv.

 • Lagt til forklaring av fargene i minikalenderen oppe til høyre.  Grønn = Flere ledige timer
  Orange = Få ledige timer
  Rød = Ingen ledige timer/klinikken er stengt
  Alt Text

Post

 • Oversatt "Innboks" til "Ulest" i Post.

 • Endrer standardinnstillingene i alle postkasser til: Sist aktivitet
  Type
  Forfatter
  Siste beskjed

 • Gjort det enklere å se hvilken status meldingene i postkassene har, ved å indikere mer tydelig med farger og tykk tekst.

 • Frigjort plass i alle postkassene ved å "gjemme" søkefeltene. Du finner nå søkefunksjonen ved å klikke på Søk.

 • Lagt inn maks antall i emnefelt når pasienter skal sende meldinger inn til klinikken. Dette forhindrer at pasienter skriver lange beskjeder i emnefeltet.

Generelt

 • Ny og forbedret innloggingsside for helsepersonell.

 • Samkjørt satuser på dialoger på alle plattformer (Klinikk- og pasientportal + app).

 • Endret standard-innstillinger for Widget:

 • Innboks: Siste aktivitet
  Siste beskjed
  Pasient
  Antall: 20

 • Gjøremål: Siste beskjed
  Forfallsdato
  Antall: 20

 • Push varsler på Android

 • Endret "Start Helsehjelp" til "Start" i iOS og Android appen.

 • Lagt til direkte link til fjernstyring inne på hjelpesiden i PasientSky.

Telefoni

 • Automatisk backup-telefon dersom en klinikk mister internet. Etter 3 sekunder vil det automatisk bli aktivert en backup-telefon, om klinikken har 3G/4G backup ruter.

 • Client-data collection.

 • Single-connection Frontend (Healthplatform)
  Backend (StateService og Asterisk config max_contacts = 1)
  Validering av lyd-output både før oppringing og før åpning av innstillinger, i stedet for kun ved refresh på siden.
  Defaulter til 'standard' hvis innstilt device er blitt ugyldig siden page-load (unplugged etc.)
  Frontend (Healthplatform)
  Symmetrisk RTP er blitt rullet ut til alle klinikker.

 • Legg til et nummer på pasient som ringer inn fra et nummer som ikke er registrert på vedkommende. Dette gjøres direkte fra telefonien ved å klikke på Legg til nummer på pasient.

Mindre justeringer

PasientSky har fått følgende oppdateringer:

 • Desktop service from 1.0.5 to 1.0.6
 • Fixed user settings.
 • Fixed several minor JS issues.
 • Fixed corrupt cookie issue.
 • Fixed a issue where 0% volume in sound settings would reset settings.
 • Disabled following browser (input) audioprocessing:
  • Echo Cancellation
  • Automatic Gain Control
  • Noise Supression
  • High Pass Filter

Mindre justeringer

PasientSky har fått følgende oppdateringer:

Generelt

 • Ved første innlogging i klinikkportalen, vil brukeren nå bli sendt direkte til sin klinikkontekst i stedet for personlig kontekst.
 • Pasienter uten en registrert fastlege har nå ikke lenger en standardklinikk. Gjelder både pasientportalen og appen.
 • Markøren i fritekstfelt hopper ikke lenger frem i teksten hvis man skriver fort.
 • Diverse forbedringer av pasientsøket.
 • Tooltip vises nå korrekt uansett hvor musepekeren befinner seg.

Timeforespørsler

 • Søk er forbedret og har nå blant annet bedre støtte for æ, ø og å.
 • Alle deltakere har nå samme skriftfarge (gjelder også andre modulerer som opererer med deltakere), mens pasienter fremheves med en turkis prikk.
 • Mulighet til å sende svar på timeforespørsel uten en behandler fra behandlerlisten (for å ta høyde for labbesøk, time hos turnus, vikar, o.l.)
 • Tooltip for avlys konsultasjon er lagt til.
 • Kommende timer på pasientkortet forsvinner ikke før dagen er omme.

Timebok

 • «Timebok» på pasientkortet vises i forhåndsvisningen på pasientkortet.
 • Henvendelsesårsak vises nå på pasientkortet.
 • Mulighet for å avlyse timer tilbake i tid er lagt til.
 • Mulighet for å booke timer tilbake i tid er lagt til. Dobbeltklikk til høyre for timeuke.
 • Sender ikke notifikasjoner på bestilte, flyttede eller avlyste timer hvor konsultasjonsdatoen er tilbake i tid (for å ta høyde for at pasienter ikke får melding om at de har fått time på et tidspunkt som allerede har vært).
 • Fjernet kommentarfeltet til pasientene når de avlyser for å unngå at de formidler viktige ting gjennom en kanal som ikke skal brukes til sensitiv kommunikasjon.
 • Kommende timer på pasientkortet forsvinner ikke før dagen er omme.
 • Det er nå mulig å sortere rekkefølgen av timebøker i visningsgrupper.
 • Hvis man flytter en time til samme dato og tid får ikke lenger pasienten en ny notifikasjon.
 • Kalenderinnstillinger resettes ikke tilfeldig lenger.
 • Diverse forbedringer av pasientsøket.

Oppdatering av klinikkportalen

Torsdag 16. juni 2016 kom vi med følgende forbedringer som gjør det enda lettere å bruke PasientSky for helsepersonell.

Generelt på klinikkportalen:

 • På alle «Aktiv pasient»-komponenter finnes det nå et nytt ikon. Ved å trykke på dette kopieres fødselsdatoen/D-nummer til den aktive pasienten.
 • Kontrastnivået på menyknappene i bunnen av dashboard er forsterket.
 • På pasientkortet er Endre endret til Endre fastlege.
 • Bedre validering av fødselsdatoer på nye pasienter.
 • Fikset litt på TAB-indekseringen i organisering av dashboard generelt og i Internet Explorer 11.
 • Mindre tilpasninger i visningen av timer på pasientkortet.
 • Mindre tekstrettelser generelt på plattformen.
 • Rettet en feil der Internet Explorer lukker ved bruk av brukergrupper og tildeling av autentisering på sikkerhetsnivå 3.

Time og resept:

 • Endring av kontraster på ønsket tidspunkt (08.00-10.00, 10.00-14.00 og Etter 14.00).
 • Endring av pasientkomponenten i nye og håndterte forespørsler slik at man mer informasjon.
 • Lagt inn Kopier fødselsdato på pasientkomponenten i forespørselen.
 • Sortering av forespørsler i listen Forespørsler. Ønsket dato nærmest dagens dato øverst.

Post

 • Rettet en feil der en åpen dialog ikke minimeres ved endringer i grid.

Oppdatering av app og pasientportal

Onsdag 15. juni 2016 gjennomførte vi en oppdatering av pasientportalen og PasientSky-appen.

Vi har nå gjort det enda tydeligere hvilken funksjon man må bruke når man ønsker å få en resept fra legen, og hvilken man må bruke når man ønsker å bestille en levering av medisin fra e-apotek.

Her har vi lagt inn en presisering om at det er fastlegen som skriver ut resepter. De fleste leger i Norge gjør dette via e-resept slik at pasienter kan gå til hvilket som helst apotek uten å først måtte hente en papirresept hos legen sin.

Oppdateringen inkluderer:

 • Presisering av hvor man bestiller resept hos legen sin.
 • Presisering av hvor man bestiller levering av medisin via e-apotek.
 • Mulighet for å angi om man ønsker billigste alternativ av medisinen man har forespurt.
 • Mulighet for å angi leveringsmetode (Post i butikk eller hjemlevering på døren).
Eldre