Endringslogg 31.01.2020

PatientSky er oppdatert!

Vi har oppdatert med siste aksepterte AT versjon. Dette er en oppdatering som påvirker vårt medisinmodul. I praksist betyr dette at våre pilotklinikker på medisinmodulen nå kan benytte maler og magistrelle features. Vi har også klargjort vår multidoseløsning, slik at vi snart er klare for første pilot.

Les mer om magistrelle features her.
Les mer om maler her.
Les mer om multidose her.

Endringslogg 30.01.2020

PatientSky er oppdatert!

Utskrift av alle eller utvalgte timer
Du kan nå skrive ut ut kommende, gjennomførte eller avbestilte timer direkte fra pasientkortet. Du velger selv hvilke timer du ønsker å skrive ut.

Utskrift av alle eller utvalgte kvitteringer
Du kan nå skrive ut alle kvitteringer til en pasient via pasientkortet.

Legg til nye deltakere på en avsluttet gruppetime
Du kan nå legge til nye deltakere på en gruppetime som er avsluttet.

Oversikt over korrespondanse
Bedre oversikt over korrespondanse med/om pasienten via journalen

Andre rettelser:

 • Alle ikke fakturerte regningskort sorteres nå på opprettelsesdato på pasientkortet
 • Sende ny legeerklæring fra en eksisterende med tidligere utfylt informasjon
 • Enklere å kombinere takstene C34C og C34H
 • Rettelse på dato på faktura i fakturamodulen slik at du kan sette eldre fakturaer som betalt på riktig dato
 • Forbedring av tidsvalideringen for Helfo-oppgjør
 • Overlappende advarsel i e-konsultasjoner fikset
 • Rettet feilmelding når kunde forsøker å opprette samleregning (og den skal betales med kort/kontant)
 • Egenandel vises ikke på regningskortet ved forsikring - rettet
 • Visningsinnstillinger i timeboken vises flere ganger, dette er nå rettet
 • Større tekst i utskriftsdokumenter
 • Feilretting på kopier/lim inn tekst fra word til journalnotat eller journalmal. Nå tas kun tekst med, og ikke all kode i tillegg
 • Bedre prioritert av visningsdata når du klikker på ulike handlinger. Raskere opplevelse av PatientSky-plattformen
 • Diverse feilrettelser for våre fastlegepilotkunder
 • Diverse andre feilrettelser

Endringslogg 11.12.2019

PatientSky er oppdatert!

Følgende feilrettinger og forbedringer er gjort i denne oppdateringen:

 • Vi har oppdatert tidsvalideringen for overlappende regningskort som skal sendes inn til Helfo. Les mer om tidsvalideringen her.
 • Nå varsler vi når pasienten har yrkeskade (eller annen garantikode) uten at det er lagt inn på regningkortet.
 • Vi har forbedret oppsettet av papir-epikriser. Rekkefølgen på print stemmer med det man ser i UI.
 • Inaktive timebøker vil nå ikke synes i lister der takster på timentypen skal velges.
 • Feilrettinger gjort for brukerlistene i regnskap.
 • Feilrettinger gjort for skjema "Legeerklæring ved arbeidsuførhet".
 • Feilretting ved utfylling av sykemeldinger.
 • Kommentarer som legges til for tilbakebetaling via Melin-terminal vil nå vises.
 • Registere manuell betaling selv om pasienten ikke har betalt via en integrert betalingsterminal er nå mulig.
 • Dersom pasienten er registrert med en fakturaadresse, vil denne automatisk legges til på regningskortet.
 • Vi har også gjort en rekke andre oppdateringer i vår økonomi-modul.

Endringslogg 04.12.2019

PatientSky oppdateres!

I denne oppdateringen vil du se flere forbedringer og feilrettelser:

 • Mulighet til å søke på pasientens telefonnummer i søkefeltet
 • Mulighet for å kopiere innhold på regningskort som krediteres over på nytt regningskort
 • Fjernet unødvendig mellomrom for å spare plass i listen over uferdige oppgaver
 • "Gå til journal"-snarveien, for oppslagsfunksjon mot andre journalsystemer, finnes nå på en oppsatt time og i en dialog (igjen)

Vi har gjort en gjennomgang av hvordan man kan bruke timer i fortid.

 • Man kan legge til pasienter på timeluker som er tilbake i tid.
 • Man kan endre på tidspunktene for timer tilbake i tid
 • Man kan endre på timetypen for timer tilbake i tid
 • Man kan dra og slipp timer uansett om sjekk inn status eller om det er tilbake i tid.

Annet:

 • Stabilisering og feilretting av Desktop Service
 • Feilretting og stabilisering av forsikrings-modulen
 • Feilretting i "Nytt dokument" hvor du nå kan søke etter kontakter og legge disse til som mottakere av dokumentet
 • Fjernet dokument emne fra forhåndsvisning
 • Spesialisering kan nå legges til som placeholder når du oppretter dokument
 • Refunderte og krediterte regninger viser regninger som ble brukt

Diverse forbedringer i Telefoni-systemet:

 • Historikk over tapte anrop til gruppe/funksjon
 • Vis telefonnummer i en aktiv samtale
 • Søk i historikk på pasientens navn
 • Tilgang til historikk i en aktiv samtale
 • Tilgang på innstillinger i en aktiv samtale
 • Logikk og informasjon i historikken
 • Stabilitet og feilretting i sensitivitet ved hoover-over på Telefoni-ikonet
 • Mulighet for å ringe nummer med mellomrom mellom tall
 • Legg til nummer på identifisert pasient
 • Feilretting på "legg på"-knapp

Endringslogg 22.11.19

PatientSky oppdateres med følgende endringer og feilrettinger:

 • Regningskort som markeres som "Betal senere", vil kunne bli sendt med i HELFO-oppgjør.
 • Alle brukere vil nå ha tilgang til oppsett av økonomimodulen med flere rettigheter enn før. Nå kan alle brukere opprette sitt eget regnskap uten å ha rettigheter som klinikkadministrator. Vanlige brukere kan også se oversikt over takster og har mulighet til å endre klinikkens egenopprettede takster, som opprettes av klinikkadministrator. I tillegg vil alle brukere ha mulighet til å eksportere sine egne rapporter.
 • Forbedret informasjon til deg som forsøker å ta i bruk økonomimodulen for første gang uten å ha opprettet regnskap.
 • Forbedret informasjon om nødvendig konfigurasjon av timeboken for deg som tar den i bruk for første gang.
 • Endring i undermenyen i Timeboken. Du vil nå finne Visningsinnstillinger og Innstillinger under Annet.
 • Forbedringer i oppsettet av timetyper
 • Gjort muligheten for å gå fra å opprette eller endre en ukemal til arbeidsplanen mer intuitiv
 • Forbedret redigeringen av stengte dager via arbeidsplanen
 • Forbedret visning av din timebok. Du vil nå bli stilt noen enkle spørsmål når du går inn i timeboken slik at visningen av timeboken tilpasses dine ønsker.
 • Forbedringer gjort for personlig kontekst
 • Rettet feil knyttet til meldinger fra NAV der deler av meldingen ikke var synlig for brukeren
Eldre