Endringslogg 18.09.19

Avlys alle oppsatte timer per dag
Nå kan du avlyse alle timene som er satt opp. Klikk på den lille pilen ved aktuell dato og velg "Avlys dagens timer". Dersom klinikken har aktivert pasientvarsling vil alle pasienter automatisk varsles.

Endre timetype på flere timeluker
Dersom du har behov for å endre timetypene på en hel dag, kan du nå enkelt gjøre dette ved å klikke på pilen oppe ved den aktuelle dagens dato. Velg "endre dagens timetyper".

Multiselect timer og timetyper
Nå kan du holde inne ctrl-knappen (Windows) eller cmd (Mac) og velge flere timeluker eller timetyper på en dag. For oppsatte timer kan du dermed avlyse, eller avlyse og slette de valgte timene. For timeluker, kan du slette og endre de valgte timelukene.

Informasjonstekst i feltene i journalnotatet
Vi har nå lagt til hjelpetekst i de ulike feltene når du oppretter et journalnotat. Her forklares de ulike feltene, slik at journalføringen med SOAP-modellen blir enklere å forstå.

Feilrettinger
Vi har også gjort en rekke feilrettinger i denne oppdateringen. De er som følger:

 • Feilrettinger i migrert kontaktinformasjon på pasienter fra tidligere system.
 • Nedtrekksmenyer som har fungert som opptrekksmenyer er nå rettet. Det vil si at alle listemenyer nå vil fungere som nedtrekksmenyer slik de har gjort tidligere.
 • Når man klikker seg inn på en modul, vil nå submenyen tilhørende denne modulen lukkes automatisk. Dette har vært en feil noen kunder har opplevd.

Endringslogg 16.09.2019

PatientSky oppdateres med følgende:

Automatiske takster tilknyttet timetyper
Nå kan du knytte opp takster mot timetyper! Dette sparer deg for antall klikk når du skal opprette regningskort, og gir deg en mer effektiv hverdag.

For å ta dette i bruk må du gjøre oppsettet på timetypen.

Du kan knytte opp både egenlagde takster og Helfo-takster. Se hvordan her.

Hjelp og støtte for å unngå avviste oppgjør
Nå vil systemet automatisk varsle deg dersom du har opprettet regningskort som kan bli avvist av Helfo. Dette kan være f.eks dersom du har opprettet regningskort på tidspunkt som overlapper hverandre. Du kan enkelt rette til ved å dra og slippe regningskortet på et tomt tidsintervall.


A10 taksten er nå tilgjengelig  
A10 kan nå benyttes og vil skilles ut på eget regningskort.

D40 takst vil legges til automatisk
For pasienter over 80 år på behandlingsdato vil takst D40 legges til automatisk dersom en gyldig takstkombinasjon finnes. Gjelder på følgende takster:

 • A1a, A1d, A3a, A3b, A8a, A9a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f
 • Det vil også være mulig å legge inn markering av pasient globalt på plattformen som rullestolbruker. Dette trigger automatisk D40 i gyldig takstkombinasjon. Dette settes på pasientkortet.

Endringslogg 11.09.2019

Ny visningsinnstilling
Nå kan du sette lengden på din arbeidshverdag direkte i timeboken. På denne måten slipper du å scrolle gjennom blankt tidsintervall hvor det ikke er planlagte timer. Definer din visning på dag, uke og visningsgruppe direkte i visningsinnstillingene i timeboken.


Legg til flere timeluker samtidig
Du kan nå legge til flere timeluker samtidig, på et tomt område i timeboken. Dette er nyttig dersom du ikke har planlagt en ukemal og trenger å fylle opp dagen din raskt.


Se hvilken timeluke du jobber med
Vi har gjort visualiseringen av hvilken time/timeluke du jobber med tydeligere. Timen markeres med en en tykkere kant når du jobber i den.


Mulighet for å endre eier av en Timebok
Det er nå mulig å endre eier på en eksisterende timebok. Dette kan være nyttig dersom det for eksempel er en ny ansatt som skal ta over timeboken til en tidligere ansatt.


Skru av og på tilgangen for pasientdialog
Nå kan du som enkeltbruker selv velge å åpne/stenge for pasientdialog. Dette er nyttig dersom du tilbyr e-konsultasjon og for eksempel skal på ferie, eller av andre grunner ikke skal motta pasientdialog akkurat nå. Skru de aktuelle kommunikasjonstypene av og på ved å gå til Postmodulen og klikke på Brukerinnstillinger i undermenyen.


Økonomimodulen til Melin endrer navn
Dere som i dag bruker Økonomimodulen til Melin Medical, vil se en endring i menyen på PatientSky-plattformen. Økonomimodulet vil nå hete Melin og vil markeres i menyen med Melins logo.

 • Økonomimodulen til PatientSky endrer navn!
  Fra "Ledger" til "Økonomi", fra nå av vil du klikke på modulen Økonomi for å komme til PatientSky sitt økonomimodul, hvor du oppretter regningskort, sender inn HELFO-oppgjør, og tar ut økonomirapporter.

Andre feilrettinger:

 • Endret en feil i forsikring der det ble vist at pasienten hadde gyldig forsikringskrav, selvom kravet var gått ut på dato
 • Du kan nå skru av tilgjengelighet for å motta nye post-meldinger i innboksen din, men samtidig ha tilgang på eldre post-meldinger.
 • Feilretting der du kunne sette inn negativt nummer på "maks antall selvbestilte timer" under restriksjoner på en timebok
 • Tydeligere at du kan klikke på dato/kalender/navn for å komme til det aktuelle via Timeboken
 • Feilrettinger i forhold til å knytte et regningskort mot en time. Dersom pasienten har to timer på samme dag, tas den som er nærmest tidspunktet i forhold til når regningskortet ble opprettet.
 • Feilrettinger på søkefunksjonalitet i pasientportalen
 • Mulighet til å sjekke ut fra begge faner i en gruppetime
 • Feilretting av kontekstvelger
 • Ny link til "Mine vaksiner" i Pasientportalen. Linker nå til Helsenorge.no/vaksiner
 • Ukenummeret vil nå stå ved Dag/Uke visningsvalget i timeboken
 • Gitt bedre plass i timeboken, fjernet space

Endringslogg - 04.09.2019

PatientSky oppdateres! Nedenfor har vi listet opp oppdateringene som kommer på plattformen 04.09.2019:

 • Et grønt ikon vises ved navnet til pasienten i søkefeltet, dialoger og timer hvis de har brukt PatientSky tidligere.

 • Det vises i timeboken om pasienten har bestilt timen selv via Patientsky-appen eller pasientportalen. Linjen til venstre på timen vil være striplet, og du kan holde musepekeren over for å se tekst.

 • En blå prikk vil lyse på timer som andre brukere er inne på samtidig som deg. Dette hjelper for å unngå dobbeltbookinger.

 • Det vises et varsel dersom det ikke er mulig å sende melding til pasient om timer eller dialoger. Du kan gå rett til pasientkortet via linken for å sjekke og redigere informasjonen.

 • Du kan redigere notater på en oppsatt time som er tilbake i tid.

 • Er du administrator på klinikken din kan du nå sette opp og redigere innstillingene i Post-modulen. Det betyr at du selv kan skru av og på ulike typer meldinger og sette innstillinger for hvem som skal motta og behandle disse.

 • Det er nå mer synlig at pasienten må legges til som deltaker for å kunne motta dialoger.

 • Det er enklere å se om du har mottatt nye meldinger i Post-modulen. Dette indikeres med et varsel på Post-ikonet i modulmenyen til venstre. Her vi du se antall uleste meldinger.

 • Pasientens fastlege vil være synlig i alle postkasser under Post-modulet. Ved å huke av for "Fastlege" i visningsinnstillingene, vil du få en rask oversikt over den aktuelle fastlegen til pasienten.

 • Innloggingssiden til klinikkportalen er oppdatert, og det linkes tydeligere til pasientportalen.
 • Dersom det er lagt til relasjoner på en pasient, vil du med kun ett klikk kunne gå direkte til relasjonens pasientkort.
 • Det vil nå være lettere å forlenge en oppsatt time. Kun med ett museklikk vil du nå kunne klikke og dra på timen for å forlenge den.

 • Når du oppretter en hendelse i timeboken, vil du se at det påkrevde feltet nå heter "Notat" og ikke "Kommentar".

 • Du kan nå avslutte en gruppetime før det har gått 5 minutter etter at pasienter har blitt lagt til i timen.

 • Når du setter opp en time uten å ha en pasient i søkefeltet vil fokus flyttes til feltet "Notat" når du har lagt til en pasient. Dersom du allerede har en pasient i søkefeltet når du setter opp timen vil du fokus flyttes rett til feltet "Notat".

 • Når du endrer visningsinnstillingene i timeboken lukkes vinduet automatisk når du lagrer.
 • I problemlisten inne i journalen, kan du enkelt markere et problem som viktig, og du kan like enkelt fjerne problemet som viktig.

 • Du har nå mulighet til å gå direkte videre til Arbeidsplanen fra ukemalen. På denne måten vil du kunne spare tid og klikk, og kan enkelt fullføre planleggingen av timeboken din.

Det er også mindre feilrettinger i denne oppdateringen. Disse er som følger:

 • Hvis du som behandler ikke ønsker å se helgene i din timebok, vil du nå kunne huke av for "Skjul helg", og kan navigere deg fra dag til dag, fra uke til uke, og i visningsgrupper uten å måtte bla deg igjennom helgen.
 • I kundelisten vil du nå kun ha mulighet til å deaktivere en registrert bedrift fra fanen "Basisinformasjon".
 • En rekke snarveier er endret. Når du nå eksempelvis ønsker å legge til nye widgets, vil du ikke bruke feil pluss-ikon, og kan enkelt skille mellom hva som er snarvei og hva som er "legg til widgets".
 • Når du nå holder musepekeren over en uke i arbeidsplanen med stengte dager, vil du raskt kunne se hva dette gjelder, både om det er helligdager samt stengte dager dere selv har lagt til på klinikken.
 • Du vil nå ikke lenger kunne legge til negative verdier i feltet "Maks selvbestilte timer" under "Innstillinger" i Timeboken. Dette gjelder også samme felt når det kommer til innstillinger for timetyper.
 • Feilen som gjelder den typografiske oversikten i journalen er nå fikset. "Kroppen" vil ikke nå lenger kunne flyttes bort fra oversikten.
 • Det er endret til maks 2000 tegn per melding, når en pasient sender e-konsultasjon til en behandler.
 • For dere som ikke har NHN, vil feltet "Funksjonsnivå/hjelpetiltak" nå være fjernet på utskriften når dere sender en epikrise. Dette fordi feltet har arvet teksten fra feltet "vurdering" og  det har ikke hatt noen spesiell hensikt utenom å kopiere tekst fra feltet "vurdering".
 • Feilmeldingen som kommer opp i feltene under "Innstillinger" i Timeboken, er nå rettet, og du får opp riktig feilmelding. Dette gjelder feltene "Maks antall timebestillinger som kan bestilles av pasienten selv", "Hvor mange dager i forveien kan pasienten bestille online", og "Hvor mange timer før starttidspunkt, fjernes timen fra online bestilling".
 • Når du oppretter et regningskort etter en gruppetime, vil nå aktøren for det aktuelle regnskapet være synlig.
 • Unødvendige markeringer for obligatoriske felt, som ikke er obligatoriske er nå fjernet. Dette gjelder ved opprettelse og redigering av timebøker i Timebok-modulet.
 • Når du oppretter ny journalmal, vil du ha mulighet til å scrolle ned i vinduet dersom det er mye tekst i malen.
 • Når man oppretter en postmal, vil feltet for dato når man velger at meldingen krever svar, bli obligatorisk felt som må fylles ut før man kan lagre.
 • Dersom du oppretter en timetype og velger 0 min under feltet "Varighet", vil du nå få opp riktig feilmelding.
 • E-apotek er når fjernet fra Klinikkportalen og Pasientportalen da dette ikke lenger er tilgjengelig.
 • Du kan nå opprette kontakt direkte fra telefoni
 • Knappen "Avslutt time" vil ikke lenger være synlig på en avsluttet gruppetime. Dersom en gruppetime er avsluttet og eventuelt fakturert, vil du nå se knappen "Logg". Dette gir deg mulighet til å se en loggføring av hva som ble skrevet som gruppenotat, og  eventuelle regningskort som ble opprettet.
 • Dersom det er lagret flere telefonnummer på en pasient, som for eksempel et nummer for fasttelefon og et for mobil, vil pasientens mobilnummer automatisk foretrekkes. Du kan blant annet enkelt se hvilket nummer som pasienten kan nåes på direkte i timeboken.
 • Det er nå en tydeligere markering av dags- og ukesvisning inne i timeboken, ved at du for eksempel vil kunne se en linje under den aktuelle dagen musepekeren din står på i ukesvisning.
 • Når du opprettet regningskort på pasienter som har deltatt i en gruppe, vil du nå kunne se aktøren for det regnskapet du har valgt i dette tilfelle.
 • Dersom du har filtrert filene i filarkivet ved bruk av koder, vil du nå kunne nullstille søket normalt.

Endringslogg 27.08.2019

PatientSky gjennomgår en oppdatering som innebærer følgende:

 • Frikortspørring
 • Deaktivere ukemal
 • Appcues Widget og nye events

FRIKORTSPØRRING

For kunder som har Norsk Helsenett integrasjon og Meldinger aktivert på PatientSky-plattformen, samt bruker vårt Økonomi-modul, vil nå det automatisk gå en spørring om pasientens frikort når du oppretter et regningskort og benytter en takst som er dekket av frikortordningen.

For kunder som ikke benytter vårt Økonomi-modul, men har Norsk Helsenett integrasjon og Meldinger aktivert, vil dere ha muligheten til å hente informasjon om pasientens frikort på pasientkortet via en synkronisering.

Les mer i vår brukermanual her

DEAKTIVERE UKEMAL

I Timeboken er det nå mulig å deaktivere ukemaler. Dersom klinikken har ukemaler som er utdaterte eller av ulike årsaker ikke skal brukes lenger, kan ukemalen nå deaktiveres. Dette gjøres enkelt ved å åpne ukemalen i oversiktsbildet, trykke Deaktiver og malen vil legge seg under fanen Inaktiv.

‌Ukemalene kan også reaktiveres ved å gå til fanen Inaktiv, åpne malen og trykke Aktiver.

APPCUES WIDGETS OG NYE EVENTS

Vi benytter Appcues for å informere våre brukere om oppdateringer, endringer og oppsamling av informasjon.

I denne oppdateringen introduserer vi Appcues Widget - informasjon som vi viser dere i plattformen kan sendes ned til denne widgeten og du kan hente beskjeden opp igjen så mange ganger du vil.

I tillegg har vi hatt en oppdatering som sørger for at vi kan hente flere events og på denne måten hjelpe kundene våre til å gjøre ferdig oppsettet som kreves for å komme i gang på plattformen. F.eks oppsett av timeboken.

Vi håper dere vil dra nytte av denne oppdateringen!

Nyere Eldre