PasientSky oppdatering 28.juni

PasientSky er oppdatert med følgende:

PasientSky App og Pasientportalen:

 • Samtykke og personvernerklæring har fått oppdatert tekst i forhold til GDPR.

 • Oppdatert tekst når du bestiller en videokonsultasjon i forhold til HELFO og frikort.

 • Tidssone fix - bestiller du time i en annen tidssone enn Norge, vil timen bli bestilt i Norsk tidssone. Flere pasienter opplevde å bestille time i utlandet, komme hjem og møte opp på feil tidspunkt.

 • Andre mindre feilrettinger

Changelog 22.november

PasientSky er oppdatert med følgende:

 • Avbestillingsliste i Timeboken
 • Admin-tab på Pasientkortet: Angi garantikode, språk pasienten snakker og eventuelt behov for tolk
 • React 16 oppdatering
 • Mindre feilrettinger

Changelog 3.november

Vi har oppdatert vårt telefoni-system:

 • Flyttet alle telefoni-kunder over på en ny state-server
 • Fiks på rød feilmelding
 • Alle køer har fått byttet ut ventemusikk med vanlig summetone
 • Tar høyde for noen mulige edge-case scenarioer hvor volum på telefon-høyttaler kunne bli satt til 0% ved en feil.
 • Diverse mindre feilrettinger

ChangeLog 13.10.2017

Vi har oppdatert PasientSky med følgende:

 • Mulighet for å aktivere videomodulen.
 • Hold videokonsultasjoner med dine pasienter.
 • Ring dine kollegaer internt på klinikken via video.
 • Ring PasientSkys kundesenter via video.

Mindre rettinger:

 • "Adresse fra klinikk" fjernes fra Appen og pasientportalen.
 • Tilpasning av ikondesign i appen.
 • Sveip ned på startsiden av appen for å oppdatere siden.
 • Flere mindre feilrettinger i appen.
 • "Kalender" heter nå "Behandler" ved timebestilling i appen.
 • Logikken rundt hvilke behandler kommer først/pr default er justert.
 • Ukenummer i oversikten for gruppevisning i Timeboken.
 • Mulighet for å kopiere dager fra forskjellige maler i Timeboken.

Changelog 05.09.2017

 • Sortering mellom postkassene skjer basert på aktive handlinger (svar, avslutt, videresend), i stedet for å klikke på meldingen og dermed forsvinner den fra innboksen.

 • Når en melding avsluttes uten ny tekst, sendes det ikke en varsling til pasienten om at de har mottatt en ny beskjed

 • Indikasjon på om en annen bruker jobber med samme melding som deg.

 • I Post widget får man nå mulighet for å velge hvilken postboks man vil vise frem og jobbe ut i fra

Mindre tilpasninger:

 • Ulest heter nå Innboks
 • Arkiv heter nå Klinikkens arkiv (og alle ansatte har tilgang).
 • Sendte heter nå Mine sendte
 • Alle knapper har fått tooltip, som tydeliggjør hvilke handlinger som sender varslinger til pasient
 • Ensrettet dialogstatus på tvers av klinikk- og pasientportal, samt i appen (alt heter nå Avsluttet og ikke en blanding mellom Avsluttet og Lukket)
 • Meldinger hvor brukeren har påbegynt å skrive en tekst, vil få en ekstra advarsel hvis de forsøker å lukke meldingen. Dette gjelder både i arbeidslinjen og når meldingen er åpen
 • Meldinger eller oppgaver som mottas som avsluttet kan nå arkiveres i klinikkens arkiv
 • Merk som ulest/lest er fjernet og erstattet med flytt fra/til innboks og finnes under Handlinger
 • Presisering av at både fødselsnummer, navn og telefonnummer kan brukes når man skal ringe.
 • Rettskriving i hele portalen

Alle uleste meldinger (før oppdatering) vil legges i Åpne etter oppdateringen. Dette må klinikken være oppmerksom på den første tiden.

Nyere Eldre