Changelog 3.november

Vi har oppdatert vårt telefoni-system:

 • Flyttet alle telefoni-kunder over på en ny state-server
 • Fiks på rød feilmelding
 • Alle køer har fått byttet ut ventemusikk med vanlig summetone
 • Tar høyde for noen mulige edge-case scenarioer hvor volum på telefon-høyttaler kunne bli satt til 0% ved en feil.
 • Diverse mindre feilrettinger

ChangeLog 13.10.2017

Vi har oppdatert PasientSky med følgende:

 • Mulighet for å aktivere videomodulen.
 • Hold videokonsultasjoner med dine pasienter.
 • Ring dine kollegaer internt på klinikken via video.
 • Ring PasientSkys kundesenter via video.

Mindre rettinger:

 • "Adresse fra klinikk" fjernes fra Appen og pasientportalen.
 • Tilpasning av ikondesign i appen.
 • Sveip ned på startsiden av appen for å oppdatere siden.
 • Flere mindre feilrettinger i appen.
 • "Kalender" heter nå "Behandler" ved timebestilling i appen.
 • Logikken rundt hvilke behandler kommer først/pr default er justert.
 • Ukenummer i oversikten for gruppevisning i Timeboken.
 • Mulighet for å kopiere dager fra forskjellige maler i Timeboken.

Changelog 05.09.2017

 • Sortering mellom postkassene skjer basert på aktive handlinger (svar, avslutt, videresend), i stedet for å klikke på meldingen og dermed forsvinner den fra innboksen.

 • Når en melding avsluttes uten ny tekst, sendes det ikke en varsling til pasienten om at de har mottatt en ny beskjed

 • Indikasjon på om en annen bruker jobber med samme melding som deg.

 • I Post widget får man nå mulighet for å velge hvilken postboks man vil vise frem og jobbe ut i fra

Mindre tilpasninger:

 • Ulest heter nå Innboks
 • Arkiv heter nå Klinikkens arkiv (og alle ansatte har tilgang).
 • Sendte heter nå Mine sendte
 • Alle knapper har fått tooltip, som tydeliggjør hvilke handlinger som sender varslinger til pasient
 • Ensrettet dialogstatus på tvers av klinikk- og pasientportal, samt i appen (alt heter nå Avsluttet og ikke en blanding mellom Avsluttet og Lukket)
 • Meldinger hvor brukeren har påbegynt å skrive en tekst, vil få en ekstra advarsel hvis de forsøker å lukke meldingen. Dette gjelder både i arbeidslinjen og når meldingen er åpen
 • Meldinger eller oppgaver som mottas som avsluttet kan nå arkiveres i klinikkens arkiv
 • Merk som ulest/lest er fjernet og erstattet med flytt fra/til innboks og finnes under Handlinger
 • Presisering av at både fødselsnummer, navn og telefonnummer kan brukes når man skal ringe.
 • Rettskriving i hele portalen

Alle uleste meldinger (før oppdatering) vil legges i Åpne etter oppdateringen. Dette må klinikken være oppmerksom på den første tiden.

Changelog 23.08.2017

Vi har idag publisert en mindre oppdatering til telefonisystemet.

 • En manglende validering på inntastning av akutt-telefon
 • Opptimering av blå feilmelding - "du er logget inn på en annen enhet".
 • Justering av feilkode når brukeren ikke er tilknyttet internett.

Tidligere har vi opplevd at brukere er blitt logget ut av systemet da man trodde brukeren var innlogget på en annen enhet, men dette ikke var tilfellet. Oppdateringen justerer bl.a. når en telefonibruker blir logget ut, og skal sørge for at den blå feilmeldingen ikke vises.

Changelog 12.07.2017

En større oppdatering til PasientSky Tjenesten kom onsdag 12 juli 2017 kl. 13.10.
Denne versjonen løser følgende saker:


 • Ringevolum i base forsvinner.
 • Ringevolum i headsett forsvinner.
 • Får ikke tatt telefon ved knappen på headsettet eller touch display.
 • «Gå til journal" funker ikke.
 • IT Infrastrukturer som bruker «roaming profiles» kunne ikke bruke tjenesten.

Annet:

 • Tjenesten krever nå minimum .Net 4.5.
 • En av prosessene er omdøpt til Patient Lookup.
 • Installasjonsområdet er flyttet fra appdata/local til appdata/roaming.
 • Optimering på hastigheten ved kopier/lim inn i visse systemer.
 • Logging via persistent.debugging er nå tilgjengelig på alle 3 tjenester.
 • Jabra integrasjonen starter på nytt automatisk hvis svar på ping mangler.
 • Er man i samtale og integrasjonen må starte på nytt, synkroniserer tjenesten automatisk med Jabra.
 • Alle tjenestene har egne ikoner i start -> Pasientsky. Dette kan brukes hvis tjenesten har sluttet totalt.

Oppdatering skjer automatisk for alle kunder med løsningen.

Nyere Eldre