Endringslogg 21.11.2019

Vi har oppdatert PatientSky-portalen!

Brukermanualen direkte i PatientSky
Nå har du raskere og enklere tilgang til vår brukermanual. Brukermanualen finner du i bok-ikonet nederst til venstre.

Legge til og fjerne pasienter på tidligere gruppetimer
Du har nå mulighet til å legge til og fjerne pasienter fra tidligere gruppetimer før den er avsluttet.

Sist brukte timetyper
Sist brukte timetyper vil nå ligge øverst i listen når du setter pasienten opp på ny time i timeboken.

Vi har også gjort en del feilrettinger:

 • Mulighet til å slette lab-bestillinger dersom det er gjort en feil.
 • Dersom man legger til takster med navn 5, 7, 8,  11 og 12, vil man få en varsling da HELFO-takster allerede har brukt disse.
 • Grønn prikk som indikerer at pasienten bruker PatientSky-portalen eller appen vil nå vises på aktiv pasient i søkefeltet.
 • Autotakster legges ikke til på nytt, dersom de fjernes og det blir brukt andre takster.
 • Autotakser vil ikke legges til på nytt, når man åpner et allerede opprettet regningskort. Dette gjelder IKKE gruppetimer.

Endringslogg 14.11.19

PatientSky oppdateres!

Klinikker som benytter vår telefoniløsning har nå tilgang til flere anropsinnstillinger og anropshistorikk. Merk at kun klinikkadministrator på klinikken har tilgang til anropsinnstillingene. Historikken kan ses av alle.

Spill inn egne lydfiler
Dere kan nå administrere, spille inn og laste opp lydfiler selv. På denne måten kan dere selv tilpasse informasjonen som blir gitt til innringer, uten å måtte kontakte PatientSky support. Dette gir større fleksibilitet dersom dere for eksempel ønsker å gi tilpasset informasjon om stengte dager og åpningstider i høysesong eller i andre tilfeller.

Rediger åpningstider for telefonen
Dere har nå muligheten til å administrere åpningstiden for telefonen deres for uken dere er inne i. Dersom dere eksempelvis må stenge telefonen en dag, kan dere huke bort dagen det gjelder fra ukeplanen.

De nye innstillingene finner dere ved å gå til Telefoni-ikonet, velge Felles innstillinger, og Administer.

Lær mer om anropsinnstillingene i vår brukermanual.

Anropshistorikk
Nå har dere også mulighet til å se deres egen og klinikkens anropshistorikk. På denne måten får dere full oversikt over inngående, utgående og tapte anrop og kan ringe direkte tilbake fra anropshistorikken. Se hvordan i vår brukermanual.

Endringslogg 06.11.19

PatientSky oppdateres!

Du kan nå rekvirere pasientreiser via PatientSky
PatientSky lanserer nå oppslag mot Pasientreiser, slik at du enkelt kan rekvirere reise for dine pasienter via vår plattform. Fordi PatientSky er skybasert, har du tilgang til Pasientreiser uansett hvor du befinner deg. Det eneste du trenger er en vanlig internettforbindelse.

Når du setter opp en pasient på time, kan du enkelt rekvirere pasientreise til eller fra behandlingen direkte. Du kan også rekvirere reise for en time som allerede er satt opp. Les mer om pasientreiser i vår brukermanual.


Kreditering/tilbakebetaling
Du har nå muligheten til å tilbakebetale innbetalte regninger. Når regningskortet er betalt, vil du finne knappen Tilbakebetal. Regningskortet vil få status Tilbakebetalt og i Økonomi-modulen finner du nå også en egen rapport for tilbakebetalinger/krediteringer. Les mer i vår brukermanual.

Oppdatert betalingsvalg
Vi har nå gjort forbedringer på regningskortet og endret knappene for betalingsvalg. Hvilke valg du får opp når du oppretter regningskort, avhenger av hvilke betalingsløsninger dere har valgt på klinikken. Dersom dere har integrert kortterminal, vil dette komme opp som alternativ. Les mer i vår brukermanual.


Forbedringer i Widgets
Du kan nå justere størrelsen på widgets, - snarveiene på høyre side av plattformen. Ved å holde musepekeren over i-ikonet, vil du kunne se notatet som er skrevet om timen. Den røde tidslinjen vil også gjøre det lettere å holde oversikt over tidligere og kommende timer.


Vi har også gjort en rekke mindre feilrettinger og endringer:

 • Feilretting knyttet til å legge til nytt felt for takst på regningskortet.
 • Rettet feil knyttet til oppkobling av integrerte kortterminaler.
 • Feilretting knyttet til markering av flere timeluker samtidig.
 • Rettet feil der henting av informasjon om pasienten fra Folkeregisteret overskred pasientens lagrede telefonnummer.
 • Obligatoriske felter i elektroniske meldinger som for eksempel sykemelding er nå gjort tydligere.
 • Feilretting knyttet til formatering i journalnotater.
 • Feilretting knyttet til pasientnotater.
 • Du har nå mulighet til å importere journalnotater i flere elektroniske meldinger.
 • Samtykkerklæringen for pasienter er forbedret.
 • Indikering for om pasienten har gitt samtykke og logget inn i pasientportalen/appen er tilbake i søkefeltet.
 • Rettet feil der integrerte betalingsterminaler ikke kan kobles til (Yomani, Ingenico).

Endringslogg 23.10.2019

PatientSky oppdateres!

Forsikringsavtaler
Når man nå legger til forsikringsavtaler er ikke lenger polisenummer og sluttdato obligatoriske felter. På denne måten kan du fortsatt håndtere forsikringssaker selv om du ikke har fått polisenummeret fra forsikringsselskapet. Dette gjelder både forsikringsavtaler på klinikken og forsikringsavtaler for behandler.

Felter for autotakster på gruppetime
Når man oppretter en timetype for takster, har du mulighet til å huke av for "Ja" eller "Nei" om det skal brukes Helfo-takster.  Huker du av for "Ja" ved bruk av Helfo-takster, vil du ikke trenge å legge til takster i fanen "Takster" når timetype for gruppetimer konfigureres.

Evt. tilleggsbegyr (tidligere kalt Autotakster for avregning) vil være tilgjengelig uansett om du her privat eller offentlig. Her har du mulighet til å legge til egendefinerte takster for timen, eller om du i tillegg til Helfo-takster ønsker å ta betalt for eksempelvis inngangsbillett.

Vi har også gjort en rekke feilrettinger:

 • Endringer av journalnotater vil nå kunne lagres
 • Regningskort som opprettes fra en gruppetime vil nå linkes til timens starttidspunkt, og ikke fra det tidspunktet pasientene sjekkes ut.
 • Takstene for gruppetimer, slik som C33a, C33b, C34a, C34b,  C34d, C34e, C34f, C34h og C34g, er fjernet fra fanen "Takster" når man konfigurerer timetype for gruppetimer.

Endringslogg 16.oktober 2019

PatientSky oppdateres, og denne gangen med blant annet etterlengtede hurtigtaster og tilknytning til folkeregister!

HURTIGTASTER
Vi vet mange av våre eksisterende kunder har etterspurt dette, og endelig er det klart! En oversikt over noen av hurtigtastene finner du her:

Du kan se de tilgjengelige hurtigtastene for deg ved å klikke på plusstegnet oppe til høyre inne på plattformen.

Vi håper våre kunder blir fornøyd med denne løsningen!

TILKNYTNING TIL FOLKEREGISTER
Flere av våre kunder har etterspurt tilgang på folkeregisteret.
I denne oppdateringen vil man kunne få tilgang til å hente pasienter direkte fra personregisteret dersom man skriver inn fødselsnummer til en pasient som ikke er tilknyttet din klinikk fra tidligere. Du vil også kunne hente folkeregistrert adresse og søke på pasienten i folkeregisteret via pasientkortet for å sikre at opplysningene du har er riktige. Dette gjelder kun for klinikker som har NHN-tilknytning, da vi henter opplysningene fra personregisteret til NHN.

OBJEKTIVE MÅLINGER
For leger som tar i bruk vår journal er det ofte kliniske prøver som skal tas for å finne avvik i standardverdier eller påvise sykdom. Disse prøvene kan nå legges inn som strukturert data. Modellen er hentet fra Open EHR sine arketyper, en internasjonal standard for hvordan de ulike målingenes verdier registreres. På denne måten kan man på sikt ha en standarisert metode for å lese f.eks kroppstemperatur, puls, høyde, vekt osv, noe som vil gjøre datadeling mellom systemer enklere.

Les mer om de ulike objektive målingene her.

I tillegg har vi oppdatert med mindre feilrettinger i journalen og forsikring.
- SAK-ID blir lagret globalt på plattformen for pasienter med forsikringskrav.

Nyere Eldre