Changelog 23.08.2017

Vi har idag publisert en mindre oppdatering til telefonisystemet.

 • En manglende validering på inntastning av akutt-telefon
 • Opptimering av blå feilmelding - "du er logget inn på en annen enhet".
 • Justering av feilkode når brukeren ikke er tilknyttet internett.

Tidligere har vi opplevd at brukere er blitt logget ut av systemet da man trodde brukeren var innlogget på en annen enhet, men dette ikke var tilfellet. Oppdateringen justerer bl.a. når en telefonibruker blir logget ut, og skal sørge for at den blå feilmeldingen ikke vises.

Changelog 12.07.2017

En større oppdatering til PasientSky Tjenesten kom onsdag 12 juli 2017 kl. 13.10.
Denne versjonen løser følgende saker:

 • Ringevolum i base forsvinner.
 • Ringevolum i headsett forsvinner.
 • Får ikke tatt telefon ved knappen på headsettet eller touch display.
 • «Gå til journal" funker ikke.
 • IT Infrastrukturer som bruker «roaming profiles» kunne ikke bruke tjenesten.

Annet:

 • Tjenesten krever nå minimum .Net 4.5.
 • En av prosessene er omdøpt til Patient Lookup.
 • Installasjonsområdet er flyttet fra appdata/local til appdata/roaming.
 • Optimering på hastigheten ved kopier/lim inn i visse systemer.
 • Logging via persistent.debugging er nå tilgjengelig på alle 3 tjenester.
 • Jabra integrasjonen starter på nytt automatisk hvis svar på ping mangler.
 • Er man i samtale og integrasjonen må starte på nytt, synkroniserer tjenesten automatisk med Jabra.
 • Alle tjenestene har egne ikoner i start -> Pasientsky. Dette kan brukes hvis tjenesten har sluttet totalt.

Oppdatering skjer automatisk for alle kunder med løsningen.

Changelog 05.07.2017

Vi har oppdatert PasientSky med noen justeringer:

 • Tilgjengelighet heter nå "Åpningstider"

 • Opprette ny stillingsmal; "Navn" er nå "Tittel"

 • Klinisk spesiale er byttet til "Klinisk spesialitet"

 • HP Admin kan nå imitere fra ansatt listen

 • Under oversiktsbildet på Timetyper finnes det nå en indikasjon på om timetypen er aktivert for varsler

 • Legg til/rediger en ansatt har fått informasjon om hva Fravær og Vikar betyr

 • Tilpasset ansatte kortet til et mer streamlined layout. Lagt til mulighet for å fjerne ansatt direkte fra ansatt kortet.

 • Alle modulene har fått en indikasjon på at det finnes en undermeny med en liten pil når modulen er aktiv

 • Du kan ikke lengre trykke på navnet til en pasient som er minimert ned på arbeidslinjen for å åpne pasientkortet

 • Forklaring på Stengte dager og Åpningstider under "Åpningstider"

 • Forklaring av Eier og Type under Gruppe

 • På Pasientkortet sorteres nå Post etter sist aktivitet

 • I ansatt listen indikeres det om en bruker er administrator med grønn tekst. Dette brukes også andre steder der det er Ja/Nei spørsmål

 • I ansatt listen vises alle funksjonene en bruker er tilknyttet i oversiktsbildet

 • I ansatt listen sorters de ansatte etter alfabetisk rekkefølge

 • Du kan nå slette en visningsgruppe fra oversiktsbildet under Visningsgrupper

 • Administratorer vil se et tannhjul i kontekstvelgeren. Dette sender deg til oversiktsbildet for Grupper

 • Administratorer kan nå velge om grupper skal være synlige i kontekstvelgeren eller ikke

 • Rettet en bug hvor meldinger ble uleste for alle deltakere

 • Timeforespørsler sorteres nå etter eldste først, men kan også sorteres etter nyeste om det er ønskelig.

 • Rettet en feil ved import av fastlegelisten for klinikken med mange pasienter

 • Tilpasset ordlyden slik vi spør om aktivering av pasientvarsler i stedet for å spørre om deaktivering av pasientvarsler

 • Vi bruker nå samme indikator for «loading» over alt på plattformen. Inkl. også når man laster inn Pasientsky før innlogging

 • Presisering av hva er stilling og hva er stillingstype i Klinikk oppsett

 • Sortering av ansatte liste fra A-Å etter fornavn i stedet for etternavn. Samme er gjort ved filterings listen under grupper

 • Tilpasset forklaring på hva er innstillinger for direkte anrop

 • Tilpasset ordlyden av «legg til stengt dag»

 • Merk ulest ved aktivitet er endret til default Nei

 • Lagt inn tooltip ved fjerning av ansatte og visning funksjonen

 • Lagre knappen fungerer som save and close, og ikke kun save

 • Datoer på påminnelser var på engelsk. disse er nå på norsk

 • Søker etter folk med ø,æ,å kom der tidligere ikke søke resultater frem. Dette er løst.

 • Når en melding åpnes vises det under pasientsøk

 • Ved flere innloggede brukere i Windows har vi endret på feilmeldingen som kommer opp for brukere. Denne indikeres nå med en liten sirkel med oransje farge

Changelog 25.06.2017

Klinikkadministrasjon

 • Hele modulen har gjennomgått en forbedring av brukergrensesnitt og layout.

alt

 • Mulighet til å opprette ulike stillingstyper på klinikken. Dette fungerer som en mal for de stillingstypene klinikken er avhengig av for å kunne fungere på daglig basis – f.eks «Assistent» og «Lege». Dette gjør det enkelt og sette inn en ny ansatt som får standardinnstillinger og tildeles de tilganger og rettigheter en bruker i den aktuelle stillingen vanligvis skal ha.

 • Mulighet for å fortelle plattformen hvilke tjenester din klinikk leverer, f.eks. «Medisin – Allmenpraksis».

 • Mulighet for å angi spesifikke handlinger eller ansvarsområder på brukere og stillingstyper. Dette kaller vi for «Funksjoner». Du kan tenke på det som en emneknagg/hashtag, f.eks. «håndtere telefonkø», «håndtere post».

 • Automatisk import av fastlegelistene. Du slipper nå å laste disse opp manuelt hver måned. PasientSky trenger en fullmakt for at dette skal kunne tre i kraft. Ta kontakt med vår supportavdeling.

 • Endret design og layout i forbindelse med å sette opp stengedager og åpningstider på klinikken.

 • Nytt oppsett og layout for administrasjon av nettside. Rediger nettsiden i ett nytt og forbedret grensesnitt.

 • Oversikt over aktive og eventuelt inaktive moduler. Se hvilke moduler klinikken har aktivert eller deaktivert. Se også om praksisen din er aktivert for å ta imot henvendelser eller timebestillinger fra pasienter via app og pasientportal.

 • Opprett egendefinerte pasientlister og knytt disse til en timebok eller gi de mulighet til å initiere en kommunikasjonstype inn til klinikken. Kan være nyttig for praksiser som f.eks. kun tar i mot henviste pasienter.

 • Opprett dynamiske eller statiske grupper som kan benyttes i ulike kanaler (mot pasient, internt og mot tredjepart) offline eller online. Større mulighet for å spesifisere hvilke tjenester praksisen skal gjøre tilgjengelig i de ulike kanalene.

 • Dynamiske grupper gjør det mulig å knytte en stillingstype eller funksjon mot en gruppe. Dette vil si at brukere som har stillingstypen eller funksjonen automatisk blir del av gruppen.

 • Grupper dere ikke benytter på klinikken, kan slettes.

Brukeradministrasjon

 • Mulighet for å angi en bruker som vikar for en annen bruker og overta stillingen til hovedbrukeren midlertidig.

 • Mulighet for å legge inn fravær. Pasienter som prøver å ta kontakt med deg i perioden fravær er angitt vil få beskjed at du er borte under angitt periode, og at lengre svartid må påberegnes.

alt

 • Sjekk inn eller ut av en gruppe og funksjon, avhengig av hvilke oppgaver du skal løse, f.eks. en helsesekretær som jobber både i resepsjonen og på lab.

alt

 • Skill mellom din tilgjengelighet i ulike kanaler (mot pasient og internt) i online og offline kanaler, f.eks. hvis du ikke ønsker å være tilgjengelig på telefon for pasienter, men du ønsker å være tilgjengelig internt.

 • Mulighet for å fortelle plattformen hvilke tjenester du som bruker kan utføre og innen hvilket område du yter tjenestene.

alt

 • Mulighet til å stille inn tilgang til ulike moduler per bruker.

alt

Post

 • Større konfigurasjonsmuligheter for ruting av innkommende meldinger.

alt

Telefoni

 • Alle telefonnummer kan klikkes på og nummeret ringes direkte.

 • Mulighet for å søke på og ringe til en gruppe. Det ringer da hos alle brukere tilknyttet, første person som tar samtalen mottar.

 • Søk på stillingstype på klinikken og få opp alle brukere som har denne stillingstypen.

alt

 • En pasient som ikke har pasientrelasjon til klinikken fra tidligere, kan nå enkelt legges til dersom pasienten har identifisert seg ved innringing, og finnes globalt på plattformen til PasientSky (hvis pasienten har betalt på en Melin Medical-terminal eller er pasient på en annen klinikk).

alt

Timebok

 • Bookede konsultasjoner tilpasses ikke andre tidssoner.

 • En gruppe og en stilling kan eie en timebok, dette betyr at alle som er i gruppen kan planlegge i den aktuelle timeboken. Dersom en bruker slutter beholdes dataen i timeboken for en person som eventuelt tar over for en annen, ellers har hele gruppen tilgang på data.

 • Arbeidsplanlegging er åpnet igjen – planlegg uker og år.

 • Planlegg inneværende år, neste år og året etter (3 år er tilgjengelig for planlegging i arbeidsplanen).

 • Årsak og besøksadresse er skjult under «Annet».

alt

Timeforespørsler

 • Velg hvem pasienten skal se i mottakerfeltet når de forespør en time (stillingstype, stilling, gruppe, funksjon).

alt

App

 • Indikasjon på om behandleren din er på ferie eller borte fra jobb.

 • Velg om du som pasient ønsker å sende en melding til både behandler og vikar om din behandler er på ferie.

alt

 • Pushvarsler på Android.

For mer informasjon om hvordan du benytter de nye funksjonene kan du besøke vårt hjelpesenter, samt kontakte oss på support@pasientsky.no eller 21 93 19 00.

Oppdateringer på telefonisystemet

Telefonisystemet har fått følgende justeringer:

Frontend

 • Varsel når du blir logget ut, siden du er logget på et annet sted. (annen fane eller annen maskin) "Telefonen din frakobles da din bruker er aktiv på en annen enhet. Klikk på telefon-ikonet for å tilkoble på nytt"
 • Varsel og avvisning når en bruker prøver og logge seg på telefonsystemet, men samme bruker har en samtale i en annen tab/browser eller på annen device. "Kan ikke tilkoble telefonen akkurat nå. Brukeren din har en aktiv samtale på en annen enhet."
 • Navn i «pålogget» widget endres dersom en ansatt endrer navn
 • Automatisk connect til voip - fikser mid-call connection issue.
 • Kan legge på etter 3 sekunder fra headset(fra tidligere 8 sekunder).

Backend/Server

 • Ryddet opp eldre modul (fjernet rundt 150 eldre eller ubrukte modul) Dette kan føre til bedre stabilitet på systemet, og har kjørt stabilt på testmiljøet i 2 måneder.
Nyere Eldre